Göm menyn

Fortsatta tentor på plats trots pandemin

En tentamenssituation där man ser ryggar på ett antal personer som sitter och skriver vid varsin bänk.

Regeringen uppmanar landets universitet att vara ”generösa” med tentamenstillfällen och se över hur smittspridningen kan minska bland studenterna. LiU bedömer att man uppfyller regeringens krav i och med att man skärpte rutinerna ytterligare i december och sedan tidigare erbjuder flera tentatillfällen.

Mitt under pågående tentaperiod slår smittspridningen av covid-19 nya rekord och både statsministern och utbildningsministern såg sig därför föranledda att i veckan peka på vikten av åtgärder i samband med salstentor på campus. Men efter en genomgång av de önskemål om åtgärder som regeringen uttryckt på två pressträffar konstaterar LiU att man redan gör det regeringen vill.

– Regeringen har sagt att huvudregeln för utbildning för vuxna är att den ska ske på plats men att distansundervisning kan användas som verktyg för att glesa ut. Det har vi redan tagit höjd för i våra åtgärder. Regeringen vill också att universiteten ska erbjuda flera tillfällen med salstentor. Det gör vi redan i och med att vi har tre tentatillfällen varav första omtenta inom cirka två månader från första ordinarie tenta och därtill en uppsamlingstenta senare, säger Joakim Nejdeby, som är stabschef inom LiU:s krisledning.  

Under den snart två år långa pandemin har LiU hanterat flera tentamensperioder och byggt upp en organisation och säkerhetsåtgärder för att minska risken för smittspridning i samband med salstentor. Varje lokal har anpassade lösningar för att undvika trängsel. Det handlar om att skapa kösystem med tidigare insläpp till lokalerna, minska trängseln inne i lokalerna och med till exempel skärmväggar, där det är möjligt) hålla tentanderna åtskilda från varandra. Handsprit finns naturligtvis i lokalerna som dessutom städas oftare. Det innebär till exempel att alla sittplatser och toaletter rengörs oftare än vanligt. Tentavakterna har dessutom personlig skyddsutrustning i form av munskydd eller visir och all hantering av tentafrågor och svar sker på ett smittsäkert sätt.

– Vi bedömer att vi följer regeringens krav på ett smittsäkert campus och att vi har lyckats minska trängseln på både föreläsningar och vid examination, men vi uppmanar studenterna att minska sin närvaro på campus och absolut inte gå på en tenta om man känner sig krasslig eller till exempel väntar på svar på ett covidtest. Vi har alla ett personligt ansvar för att inte sprida smittan vidare, säger Joakim Nejdeby.

Vad händer då om man missar en tenta på grund av att man är sjuk? Ett första steg, för att inte studiemedlen ska påverkas, är att anmäla sig sjuk till Försäkringskassan och också kontakta sin studievägledare. LiU:s modell med en omtentaperiod kort tid efter första tentamenstillfället innebär att de allra flesta har en möjlighet att kunna tentera utan att studierna förskjuts allt för mycket. Till detta kommer de ”uppsamlingstentor” som sker senare.

– Vi vill ge våra studenter de bästa förutsättningarna för att kunna fullfölja sina studier under rådande pandemi. Huvudregeln från regeringen är som sagt att undervisning och examination ska ske på plats men där det är möjligt kan det bli aktuellt att under en period använda sig mer av till exempel  digitala föreläsningar eller ändrade examinationsformer, säger Joakim Nejdeby.


Björn Stafstedt 2022-01-12Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-14