Göm menyn

Utseendet i webbinloggning justeras

Uppdateringen berör inloggningen till LiU:s tjänster i webbläsaren, exempelvis till LiU-gemensamt intranät, Lisam och webbmejl. Ändringen kommer att ske den 9/2.

Tidigare har inloggningsrutan visats på höger sida av skärmen. Nu kommer rutan där du fyller i din information att bli centrerad och du anger användarnamn och lösenord i två steg. Först anger du LiU-id och sedan klickar du på Nästa för att ange lösenord.

Det kan tyckas vara en liten förändring men det är viktigt att notera den så att du känner igen att det är på LiU:s tjänster och ingen fejkad sida som du loggar in på. Ett annat sätt att kontrollera att det är en äkta inloggningssida på LiU är att url:en börjar med fs.liu.se eller login.liu.se.

I nuläget använder LiU en äldre version av inloggning. I och med uppdateringen blir det möjligt att i framtiden även använda andra autentiseringsmetoder för inloggning.

Skärmklipp av inloggningsruta för Windowstjänster i webbläsare, steg 1 av 2. I fältet ska e-postadress anges och sedan klickar du ”Nästa”.Ny inloggningsvy, steg 1.

Skärmklipp av inloggningsruta för Windowstjänster i webbläsare, steg 2 av 2. I fältet ska lösenord anges och sedan klickar du "Logga in".Ny inloggningsvy, steg 2.


2022-01-31Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-31