Göm menyn

LiU:s pandeminivå 3 gäller tills vidare

Vy över Campus Norrköping med alla byggnader. En man ses gående på bron över Motala Ström centralt i bildern.

I och med onsdagens besked från regeringen om förlängda restriktioner fram till 9 februari har frågan kommit upp om vad som gäller för LiU. Svaret är att pandeminivå 3 fortfarande gäller.

LiU beslutade i samband med regeringens besked om upptrappade restriktioner tidigare i januari att införa pandeminivå 3 tills vidare, vilket innebär att regeringens besked om förlängda restriktionerna till 9 februari inte förändrar situationen.

– Vi arbetar på enligt de restriktioner vi har nu, tills regeringen eller Folkhälsomyndigheten signalerar förändringar, säger Joakim Nejdeby som är stabschef vid LiU:s krisledning.

Många sjuka studenter

Just nu är många studenter sjuka och frågan har därför ställts hur man ska agera med föreläsningar på plats.

– Vårt förhållningssätt är att om tre till fem studenter är smittade av Covid-19 i en klass eller grupp är det i vissa fall motiverat med övergång till digitalundervisning i fyra till sju dagar för de moment som KAN genomföras på detta sätt. Beslut om denna eventuella övergång fattas inom respektive lärarlag, berörda examinatorer eller programansvariga, svarar Joakim Nejdeby.


Björn Stafstedt 2022-01-26Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-27