Göm menyn

Stegvis återgång från 9 februari

Studenthuset och en massa cyklar i vintertid, kvinna ses gående.

Regering har nu lämnat det glädjande beskedet att huvuddelen av alla restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 kommer att upphöra den 9 februari. Från det datumet sker också en successiv återgång till det normala för landets universitet och högskolor.

Statsministerns besked vid morgonens presskonferens var att det är dags att öppna upp Sverige igen. Pandemin är inte över, men den har gått in i en ny och mindre farlig fas. De flesta restriktioner tas därför bort från den 9 februari och en successiv återgång till arbete på plats ska ske för de som jobbat på distans. Smittspridningen av den mildare varianten av covid-19, omikron, pågår fortfarande och man vill inte att trycket på sjukvården ska öka genom att många blir sjuka samtidigt vid en återgång. Därför gäller som tidigare att de som inte vaccinerat sig bör göra det och att vi ska stanna hemma vid sjukdomssymptom.

– Det här är naturligtvis vad vi alla vill höra och nu ska vi diskutera hur återgången till normal verksamhet ska ske mer i detalj, säger krisledningens stabschef Joakim Nejdeby.

Krisledningen återkommer i morgon fredag med mer information om när och hur den stegvisa återgången ska genomföras.

– Återgången kan säkert komma att se lite olika ut för till exempel olika utbildningsprogram men vi siktar på en relativt snabb återgång, säger Joakim Nejdeby.


Foto: Magnus Johansson


Björn Stafstedt 2022-02-03Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-03