Göm menyn

Vi kommer tillbaka

Det är en glad Jan-Ingvar Jönsson som nu hälsar alla studenter och medarbetare varmt välkomna tillbaka till LiU. Dagen som vi alla längtat efter är äntligen här!

 

Så kom beskedet som vi alla längtat efter – restriktionerna på grund av pandemin tas bort. Sverige, och LiU, ska börja fungera som vanligt igen. Men vilka datum är det som gäller för återgången och hur ska det gå till?

Den 9 februari upphör de flesta av restriktionerna för att minska spridningen av covid-19. Från den dagen kommer också de medarbetare som kunnat arbeta på distans att successivt återgå till att arbeta på plats igen. Universitet och högskolor som har haft delvis distansundervisning rekommenderas samtidigt att genomföra en successiv tillbakagång till campus. Riksdagen kommer i närtid att besluta om klassningen av covid-19 som samhällsfarlig sjukdom ska upphöra, vilket gör att verksamheten kommer att återgå till det som var innan pandemin. Vissa rekommendationer, som att man ska stanna hemma vid misstänkt covid-19 och att ovaccinerade ska undvika trängsel och stora folksamlingar, gäller dock fortfarande i samhället i stort.

För LiU:s del innebär det här att medarbetare snarast förväntas ta upp en dialog med närmaste chef om hur återgången ska gå till. Måndagen den 28 februari ska återgången vara genomförd, så långt det är möjligt. Det innebär till exempel att de stora föreläsningssalarna åter är bokningsbara, att större ”event” som konferenser eller studentarrangemang kan genomföras och att merparten av verksamheten genomförs som innan pandemin startade. Vissa föreläsningar kan till exempel komma att ske digitalt även efter 28 februari för att underlätta den praktiska planeringen.
 

Återgången i korthet:

  • Successiv återgång för alla medarbetare med start den 9 februari. Återgången till arbetsplatsen planeras med närmaste chef.
  • Målet är att verksamheten ska ha uppnått ett normalläge från och med den 28 februari. Undervisning bör snarast ställa om till det läge som hade varit utan pandemin. Tidigare beslut om möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov ligger kvar. 
  • Vissa undervisningsmoment har långa planeringstider och där finns förståelse för att det kan dröja längre tid. Men ambitionen bör vara så snart det är möjligt, där det är praktiskt görbart och lämpligt. 
  • De särskilda ”undantagsbeslut” som krisledningen fattat på grund av covid-anpassning av verksamheten, kommer att upphävas i mitten/slutet av mars.

Björn Stafstedt 2022-02-04Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-09