Göm menyn

Fyll i Studentundersökningen. Gör skillnad på 10 minuter!

Förra veckan landade enkäten "Studentundersökningen 2022" i din studentmejl. Frågorna i enkäten handlar om utbildning, lika villkor för alla studenter och den digitala lärmiljön. Dina svar gör skillnad, så svara senast 16 mars.

Studentundersökningen skickas till dig som läser fristående kurs eller termin 2 eller mer på ett program. Frågorna i enkäten handlar om utbildning, lika villkor för alla studenter och den digitala lärmiljön. Och kom ihåg, du kan göra skillnad på 10 minuter! Enkäten tar ynka 10 minuter att besvara och självklart är dina svar helt anonyma.

Mejlet "Studentundersökningen 2022 / Student questionnaire 2022" skickas från "Linköpings universitet survey@liu.se" på onsdag 23 februari med sista svarsdag 16 mars.

Studentundersökningen är ett initiativ från studentkårerna och är ett samarbete mellan kårerna och universitetet. Vill du läsa mer? Gå till liu.se/su


2022-02-21Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-01