Göm menyn

LiU - med mod att tänka fritt och göra nytt

Visionen och den strategiska planen för universitetets resa mot 2030 är klar. Den ska bli verksamhetens kompass för framtiden och den fortsatta utvecklingen.

Kvinna i närbild, ögat i fokus.– Vi är stolta över att vara ett djärvt och modigt universitet. Vi har sedan länge varit ett nytänkande universitet med ambitionen att utmana och skapa något nytt, men många lärosäten har kommit ikapp och det gäller att vi hittar nya vägar och möjligheter. Nu har det blivit dags att visa vart vi ska, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson.

Det är två glada och uppsluppna, men engagerade rektorer som faller varandra i talet. Visionen och strategin har i dagarna klubbats av styrelsen och det har varit jobb in i det sista.  Visionsarbetet rivstartade för ett år sedan med öppna webbinarier där hela universitetet möttes för att diskutera LiUs framtid. Arbetet har pågått under hela året och utmynnat i visionen ”LiU med mod att tänka fritt och göra nytt”.

– Visionen är en kompass för framtiden, men fångar också vår identitet. Jag tror att ”mod” är väldigt viktigt för att våga prioritera, välja och satsa, säger prorektor Karin Axelsson.

Den strategiska planen beskriver sex målområden för Linköpings universitet, grundläggande värderingar samt de möjliggörare som behövs för att ”vi tillsammans, med stora och små handlingar, bidrar till en bättre värld”. Tanken är att den strategiska planen ska ge verksamheten en utgångspunkt för att vi tillsammans ska utveckla universitetet, att kraften ska komma från verksamheten och ta vara på medarbetarnas engagemang.

– Det är viktigt att det nu blir verkstad och att medarbetarna utnyttjar strategin för att sätta prägeln på sin verksamhet och utveckla det man redan gör men också det som man vill göra i framtiden, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Strategin kommer att bli en utgångspunkt för höstens kommande arbete med verksamhetsplaner. Redan nu ser Jan-Ingvar och Karin några prioriterade fokusområden som de vill komma igång med direkt:

  • Tvärvetenskapliga samarbeten. ”Det är något av vårt signum, men jag tror att vi behöver bli ännu bredare både inom forskning och genom nya utbildningar som går på ’tvären’.”
  • Utbildningarna. ”Vad ska vi erbjuda nu och i framtiden? Här behöver vi kraftsamla för att utveckla nya attraktiva utbildningar.”  
  • Ett digitalt campus. ”Ett digitalt komplement till våra fyra campus där vi bygger vidare på campusandan och erbjuder digitala resurser inom alla delar av vårt växande universitet.” 
  • Mobilitet. ”Att röra sig inom och utom universitet: byta arbetsuppgifter och miljö är väldigt berikande för både studenter och medarbetare och därmed också för universitetet.”

När de blickar fram mot år 2030 ser de ett nytänkande, snabbfotat universitetet som med sina kreativa miljöer är attraktivt för forskare, lärare och studenter. LiU har vuxit genom fler studenter och medarbetare men också genom nya satsningar. Vi har också en ny grupp studenter – de som återkommer för påfyllning av kunskap inom ramen för det livslånga lärandet. I ett globalt perspektiv tar vi ytterligare kliv på rankningslistorna, har stor synlighet i Europa och många in- och utresande studenter genom internationella utbyten.

– Jag ser LiUs plats i Europa och världen, men jag ser också att LiU är den självklara mötesplatsen i regionen: till oss kommer man för att utbilda sig och för att få tag på de senaste forskningsresultaten, givetvis, men också för att träffas, diskutera, debattera och ta del av trovärdig kunskap, säger Karin Axelsson.

För att särskilt lyfta studentperspektivet fick kårerna rektors uppdrag att skapa ett eget målområde. 

– Vi studentkårer lyckades på kort tid samla över 100 studenter från kårer, kårfullmäktige och sektioner för att fånga upp åsikter och tankar kring vad LiU ska uppfylla 2030, säger Linus Ohlsson, ordförande för studentkåren Consensus. Resultatet blev målområdet Studenterna formar framtiden, med fokus att ta tillvara studenternas kreativitet och energi, både vad gäller framtida campusmiljö, utbildningsutbud och forskning.  

– Det starka studentengagemanget, inte minst i form av den aktiva föreningsverksamhet som bedrivs på LiU, bör också lyftas och stärkas, säger Linus.
– Nu kvarstår arbetet med att sätta en struktur för hur studenter ska ha en tydlig del i det fortsatta arbetet med den strategiska planen för att uppfylla området att Studenterna formar framtiden.


---

De sex målområdena: 

  • Öppet och inkluderande
  • Bildning och kunskapande
  • Studenterna formar framtiden
  • Samverkan över gränser
  • Excellens och nytta
  • Hållbar samhällsomvandling

 

 


Anna Valentinsson 2022-02-28Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-01