Göm menyn

LiU höjer beredskapen i det osäkra omvärldsläget

Med anledning Rysslands invasion av Ukraina och den allvarliga situation Europa befinner sig i, bevakar en särskild arbetsgrupp den fortsatta utvecklingen och hur den påverkar universitetet. Arbetsgruppen hålls ihop av stabschefen i krisledningsorganisationen Joakim Nejdeby.

En grupp människor som sitter med sina datorer runt ett bord och diskuterar.Det är omvälvande tider och vi reagerar alla olika. Visa den där extra omsorgen för kollegan och studiekamraten, ta en stund för att samtala och lyssna för att vara ett stöd. Medarbetare kan också vända sig till sin chef och för studenter finns Studenthälsan för att bearbeta det som händer i omvärlden – eller hos dig som upplevt liknande trauman tidigare.

  • Håll dig uppdaterad om den fortsatta utvecklingen från trovärdiga källor. På krisinformation.se hittar du mycket information om hur du kan förhålla dig till nuvarande situation.
  • LiU ger sitt stöd till Ukrainas folk och står upp för grundläggande värderingar, demokratins värde och universitetens frihet. 
  • LiU avbryter forskarsamarbeten och formella avtal med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.  
  • Informationsmöten genomförs kontinuerligt med företrädare för verksamheten, de fackliga organisationerna, studentkårerna och andra dialogforum.
  • Fredag den 4 mars genomfördes en större workshop där universitetets kontinuitetsplanering uppdaterades. Personer från lokal och central krisledning samt studentrepresentanter deltog.
  • LiU deltar i Scholars at risk, ett internationellt nätverk som hjälper akademiker i utsatta situationer. Vi kan komma att ta emot akademiker på flykt från kriget. 

Det är svårt att få en säker bild av hur situationen i Ukraina kommer att utvecklas både på kort och lång sikt. LiU:s ledning hämtar kontinuerligt in ny information och fortsätter att informera.
 

Läs mer:

LiU stödjer Ukrainas folk

LiU avbryter samarbetsavtal med Ryssland

LiU stöttar utsatta forskare

Scholars at Risk

krisinformation.se

 

Foto: Thor Balkhed


Anna Valentinsson 2022-03-04Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-04