Göm menyn

Studentundersökningen ett viktigt verktyg

Sedan ett par veckor är 2022 års Studentundersökning i full gång. Fram till 16 mars har LiU:s studenter möjlighet att ge sin syn på bland annat distansundervisning och frågor kring lika villkor och diskriminering.

Än så länge är det en aningen blygsamt antal studenter som svarat på undersökningen, runt 10%. Det är viktigt att det blir betydligt fler.

Porträtt av Kim Axelsson, som står i en trappa.Varför ska man bry sig om att svara?

– Dels är det ett viktigt verktyg för att spegla hur studenterna mår och hur de hanterat distansläget, säger Kim Axelsson, studentombud på StuFF, som varit med i hela processen.

– Resultaten av Studentundersökningen blir dessutom ett viktigt underlag när universitetet framöver ska ta beslut om hur undervisning ska läggas upp på de olika utbildningarna. Frågor som rör hur studenter upplevt pandemin och distansläget de två senaste åren är viktiga - hur man upplevt kvaliteten på undervisningen när det hållits på distans eller på plats i en föreläsningssal.

Redan nu har LiU börjat utrusta fler salar och grupprum med digitala verktyg för att göra flexibiliteten större och möjliggöra hybridvarianter. 

– Det kan finnas olika åsikter mellan olika utbildningar och grupper av studenter, säger Kim, som har särskilt ansvar för området för utbildningsvetenskap. En del studenter som inte bor på orten, skulle välkomna större möjligheter till distansundervisning. Inte minst för att slippa pendla. Å andra sidan går de miste om det sociala samspelet, som också är viktigt för studierna.

Även för studentkårerna är resultatet av Studentundersökningen viktig.

– Det är ett bra tillfälle att kunna få in ett sådant brett underlag av vad studenterna tycker, och vi kan även använda det i vår verksamhet som underlag för förbättringsarbete.

– Väl medvetna om att studenter generellt är ganska enkät-trötta skickar vi med en uppmaning till dig att ta tio minuter av din tid och besvara Studentundersökningen, säger Kim.


2022-03-07Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-14