Göm menyn

Vill du höja statusen på din utbildning!

(Uppdaterad 2022-11-07 07:03)

Fyra studenter på rad.

Gör din kursvärdering i Lisam.

Genom att ge dina synpunkter kan du höja statusen på din utbildning. I samband med att en kurs avslutas kommer du åt kursvärderingsenkäten i Lisam, se länk nedan. Enkäten öppnas en vecka före kursens slut och är öppen i tre veckor. Efter kursvärderingsperiodens slut får du en sammanställning av resultatet.

Här kan du även se en film där utbildningsbevakarna Jessika Bullat och Elin Levin berättar hur de jobbar med kursvärdering.


2022-04-04Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-07