Göm menyn

Asfaltering av gång- och cykelvägar i universitetsparken

Universitetsparken, Campus Valla

Under vecka 15 påbörjas det förberedande arbetet inför asfalteringen av gång- och cykelvägarna i universitetsparken. Asfalteringen planeras att utföras under vecka 16.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-08