Göm menyn

Uppföljande enkät om Lisam

För ett år sedan lades det ut en enkät till studenter och lärare med frågor om hur Lisam upplevdes. Svaren låg sedan till grund för det särskilda utvecklingsprojekt som jobbade med att förbättra Lisam under 2021. Du kan se resultatet framför allt i form av den nuvarande startsidan på lisam.liu.se

Nu vill projektgruppen följa upp arbetet genom att ställa samma frågor igen. Hur är din upplevelse av att arbeta i Lisam våren 2022? Har något blivit bättre? Vad ska vi fortsätta arbeta med framöver? Du är självklart anonym. Fyll i dina svar här. Svara senast 25 april. Tack för din medverkan!


2022-04-11Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-24