Göm menyn

Slutvaccinerat på campus

Trots blåst och snöblandat regn tog många tillfället i akt och vaccinera sig. Efter den fjärde och sista vaccinationsomgången har totalt 1 580 personer vaccinerats på något av LiU:s tre campus.
 
Vädret visade sig inte från sin bästa sida när LiU i samarbete med Region Östergötland arrangerade en fjärde vaccinationsomgång på Campus Valla, Norrköping och US. Många köade tappert under det utskjutande taket på Zenit i skydd mot snö och blåst.

 
På Campus Valla vaccinerades 165 personer, på Campus Norrköping 125 och på Campus US 50 personer. 
Sammanlagt har 1 580 personer vaccinerats vid något av de fyra vaccinationstillfällena.


2022-04-14Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-14