Göm menyn

Mentorskapsprogram hoppas kunna bidra till ökade nätverksmöjligheter för internationella studenter

Sex förväntansfulla internationella doktorand- och programstudenter och sju Rotary-mentorer träffades för första gången den 28 april för att kickstarta ett nytt mentorsskapsprogram.
 
Internationella enheten vid LiU är ansvarig för mentorskapsprogrammet, men utförare är Rotary, en erkänt internationell klubb för etablerade professionella medlemmar som brinner för samhällstjänst och vänskap. Detta är första gången som det erbjuds vid LiU och är därför ett pilot-projekt med förhoppning att det ska fortlöpa efter programmets slut.
 
Syftet med programmet är att internationella doktorand- och programstudenterna ska kunna få förståelse och tips av mentorerna om hur man bygger ett nätverk för att öka chanserna att få arbete och stanna kvar i Sverige efter avlutade studier.
 
En av Rotary:s mentorer är John-Åke Svensson, VD och grundare av Hagalund AB, ett bolag inom ledarskap och utveckling, och som har över 25 års erfarenhet av ledarskap.
John-Åke Svensson ser fram emot att träffa internationella adapter och han säger att fler personer borde arbeta med integration då man kan lära sig mycket av andra kulturer.
- Det är intressant att få en annan inblick av hur vi lever här i Sverige jämförelsevis med andra länder. Vi har mycket att lära oss. Men man kan även lära andra länder om goda exempel som vi kan bidra med.
- Jag ville vara med i den här satsningen (mentorsskapsprogrammet) för att hjälpa till, utöka mitt nätverk, och självklart stötta i processen av att hitta ett arbete till adepten. Jag har mycket kunskap och erfarenhet som jag ser fram emot att dela med mig av, avslutar John-Åke Svensson.
 
Doktorandstudenten Najmeh Delavari från Iran, som forskar inom området teori och modellering inom organisk elektronik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) var en av de utvalda studenterna, och som har stora förhoppningar med programmet.
- Jag hoppas på att få hjälp med hur jag ska kommunicera med svenska företag, då jag själv inte har denna erfarenhet, med någon som har mycket kunskap av nätverkade.
- Jag har bara en månad kvar ungefär av min doktorandutbildning, och självklart vill jag även få ett jobb i Sverige, då jag gärna vill stanna.
Programmet avslutas i september.
Om mentorskapsprogrammet:
Mentorerna och adepterna träffas totalt fem gånger inom ramen för programmet, men man har möjlighet att träffas mer om man vill. Träffarna sker mellan april – september 2022.
Träffarna består av en uppstartsträff, ett Rotary-möte, ett arbetsplatsbesök, ett enskilt möte, och ett summeringsmöte vid LiU.
Totalt är det fyra internationella programstudenter, två internationella doktorandstudenter, och sju mentorer som deltar.
Studenterna fick själva skicka in en ansökan till programmet med en tydlig motivering om varför de skulle bli antagna. 

2022-05-20Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-20