Göm menyn

Skönlitteratursamtal kan skapa känslomässigt medvetna läkare

Anja Rydén Gramner, bibliotek

Etiska dilemman och svåra sjukdomsbesked är något som blivande läkare kommer att ställas inför. Genom att läsa och diskutera romaner, filmer och poesi får läkarstudenter goda möjligheter att lära sig hantera känslomässiga utmaningar i möten med patienter och anhöriga, visar en ny avhandling vid Linköpings universitet.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-31