Göm menyn

Första doktorandombudet på LiU

För första gången får LiU ett doktorandombud. Den 1 september tillträder Rina Blomberg tjänsten dit doktorander kan vända sig med problem som kan uppstå under forskarstudierna.
 

Rina Blomberg, porträttEtt doktorandombud är en tjänst som länge efterfrågats av bland annat studentkårerna, fack och doktorandsektionerna och som finns på många andra universitet. Nu får LiU sitt första doktorandombud när Rina Blomberg tillträder tjänsten den 1 september och arbetar för studentkårerna på LiU.

Rina Blomberg har nyligen disputerat inom området funktionsnedsättning och samhälle. Hon har tidigare studerat vid LiU på både avancerad- och grundnivå. Hon kommer att ha sin primära arbetsplats på tredje plan i Kårallen på Campus Valla, men kommer även att finnas på Campus US och Campus Norrköping med jämna mellanrum.

Enklaste sättet att komma i kontakt med Rina Blomberg är via mejladressen do@lust.liu.se.
Hon kommer också att ta fram en webbsida med mer information så snart hon tillträtt tjänsten.

Uppdraget att anställa ett doktorandombud ges av rektor till studentkårerna som anställer personen. Finansieringen löses genom att de tre studentkårerna och universitetets fyra fakulteter gemensamt betalar för tjänsten.

Vad gör ett doktorandombud?

På Linköpings universitet finns cirka 1 200 doktorander och på många andra universitet i landet finns ett eller flera doktorandombud, beroende på antal doktorander.

I de doktorandundersökningar som gjorts vid LiU framgår att många doktorander upplever att de saknar eller inte får tillräcklig information vid mottagningen och att de inte är säkra på vart eller till vem de ska vända sig om det uppstår problem eller konflikt med handledare.

Studentkårerna drivs av studenter på grund- och masterutbildningar och de sitter oftast på sin post bara ett år. De hinner på den korta tiden inte sätta sig in i doktorandfrågor och det blir heller ingen kontinuitet i doktorandfrågorna.

Doktorandombudet ska fungera som en brygga mellan doktorander, kårer och universitet. Arbetsuppgifterna består i stora drag av att handlägga, utreda och driva doktorandärenden, representera doktoranderna i universitetets organ och samverkansgrupper samt vara delaktig i mottagningen av nya doktorander.

 


2022-08-11Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-18