Göm menyn

Välkommen att delta i ett megaspelstest

Projektet ”Att vända strömmen” är ett forskningsprojekt som undersöker hur ett ”megagame” kan användas för att öka kunskapen om hur energisystemets nuvarande utformning och framtida omvandling påverkar omgivande samhälle, miljö och klimat. Projektet är finansierat av Energimyndigheten med 8,9 miljoner kronor från oktober 2021 till och med december 2024. 

Välkommen att delta i det första megaspel-testet i projektet!

I spelet får man agera som en aktör i en region som ska ställa om i enlighet med Sveriges hållbarhetsmål, inklusive att bli klimatneutralt. Spelet syftar till att visa vilka olika perspektiv och delvis olika syn som kan finnas bland olika aktörer i samhället.

Projektet söker dig som har intresse för spel som en metod att underlätta samtal, och gärna ger återkoppling kring mekanismerna i spelet, om de uppfattas som hanterbara och intressanta. Du behöver inte ha en bakgrund som beslutsfattare eller inom energisystem för att delta. Medarbetare och studenter från olika utbildningar är varmt välkomna.

När: 20 oktober kl 13 - 16

Var: I-huset, ingång 45, lokal 205


2022-10-03Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-03