Göm menyn

Inget SOF i LinTeks regi

Studentkåren LinTek kommer inte att arrangera Studentorkesterfestivalen (SOF) 2023. Anledningen är att de inte kunnat tillsätta en general för evenemanget. Frågan har nu gått till Riks-SMASK (samarbetsorganisationen för studentorkestrar och -baletter) om de i egen regi kan arrangera något.

SOF brukar hållas i maj i Linköping udda år och är norra Europas största studentarrangerade festival.

 


2022-10-06Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-06