Göm menyn

Hur ska ett smartare campus vara?

Ett smart digitalt campus är något som många önskar i framtiden. Men vad innebär det och vilka utmaningar finns det? Till årsskiftet presenteras en rapport som visar vägen framåt för LiU.

Att vi lever i en tid med en pågående digitalisering är knappast någon nyhet. Möjligen kom omställningen av undervisning och verksamhet under pandemin att rejält skynda på utvecklingen på landets lärosäten. Det som vi inte säkert visste om det skulle fungera innan pandemin kom i ett slag att genomföras nästan fullt ut. Och i LiU:s strategi för att nå Vision 2030 och mer handgripligt och konkret i Verksamhetsplanen för de närmaste åren är just den digitala omvandlingen en av de så kallade möjliggörarna för att förändra LiU.

– Vi säger att LiU är och kommer att fortsätta vara ett campusorienterat lärosäte men att vi behöver en större flexibilitet när det gäller till exempel alternativa utbildningsformer och mer automatiserade arbetsprocesser, säger prorektor Karin Axelsson som nu leder arbetet med att skissa på förutsättningarna och möjligheterna till ett smartare och mer digitaliserat campus.
– Vi har redan många smarta IT-system, webbaserade tjänster och digitala lösningar men förväntningarna har förändrats på oss som arbetsplats, lärosäte och samhällsaktör.

Idag och i framtiden

En viktig avvägning i arbetet med att inventera vilka möjligheter och utmaningar som finns med ett smart digitalt campus är att det ska möta både de behov som finns idag och de som kommer i framtiden. De förslag på förändringar som kan komma ut ur arbetet lär alltså spänna från mycket konkreta ”det här behöver vi göra idag” till ”det här skulle vara toppen om vi har i framtiden”.

Arbetet med att ta fram ett underlag till universitetsledningen bedrivs bland annat genom enkäter och diskussioner i en tankesmedja med både medarbetare och studenter representerade.
– Vår leverans blir ett förslag på processer och grupperingar som tar ansvar för det fortsatta arbetet med utvecklingen av ett digitalt campus. Vi kommer att ta fram en lista på framtida prioriterade utvecklingsprojekt, till exempel hur pedagogiska och didaktiska metoder ska kunna anpassas till digitala format, förklarar Karin Axelsson. 

En kraft i att vara många

Ett smakprov på de resonemang som hittills genomförts i utredningens tankesmedja kan sammanfattas så här i punktform:

  • Digitalt är inte samma sak som distans.
  • Utvecklingen ska ske efter användarnas behov.
  • Det måste finnas support för att höja allas kompetens.
  • Det är viktigt att kommunicera det som redan finns och används idag.
  • Användarvänligheten är avgörande för framgång.
  • Systemen måste vara stabila och fungera från start. De får heller inte bli för många.
  • Vi ska inte vara rädda för att vara kreativa i förslagen till förändringar. 
  • Det måste finnas bra länkar mellan det fysiska och det digitala. Det kommer att finnas hybridbehov.
  • Automatisering bör främst inriktas på sådant som sker ofta, till exempel filmade föreläsningar.

– Det är naturligtvis väldigt spännande att höra vilka tankar som finns om ett smart digitalt campus. Det finns en kraft i att vi är många som tänker till om framtiden, det märkte vi under workshopparna kring visionsarbetet, och vi tar gärna in synpunkter och önskemål från LiU:s medarbetare och studenter, säger Karin Axelsson. 

Lämna ditt bidrag

Om du har synpunkter på, eller önskemål om, hur LiU ska utveckla ett smart digitalt campus, kan du fylla i nedanstående formulär. Ditt bidrag kommer att lämnas till projektgruppen för att ingå i den pågående inventeringen av utmaningar och möjligheter. Ditt svar ska helst vara inlämnat före den 15 november.
 


2022-10-27Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-27