Göm menyn

Utökad användning av tvåstegsverifiering

Med start 30 november behöver du verifiera dig med tvåstegsverifiering när du loggar in från externt nätverk till olika LiU-tjänster. Det här berör alla användare som antingen har krav på att använda tvåstegsverifiering eller frivilligt har aktiverat det.​​​​​​​

För studenter kommer tvåstegsverifiering inte behövas vid användning av Wiseflow vid tenta.

IT-avdelningen genomför förändringen för att öka säkerheten i våra system. Det är viktigt med ett bra skydd för exempelvis våra filer och även personuppgifter som hanteras i våra IT-system. Just tvåstegsverifiering är en bra säkerhetshöjande metod som kan hindra en stor mängd IT-säkerhetsincidenter, bland annat attacker utifrån.

Universitetets IT-tjänster ska även uppfylla föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7) från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Alla svenska myndigheter skyldiga att följa föreskriften.

Aktivera

Tvåstegsverifiering

Hjälp och kontakt

IT-support

Om föreskriften

Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7)


2022-11-22Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-21