Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

LiU + Mångfald = sant?

Vad innebär mångfald? Finns det mångfald på universitetet och hur ser den i så fall ut? Gör en fotografisk tolkning och få chans att vinna ett kamerapaket värt ca 12 000 kr!

Under hösten anordnar kårerna vid Linköpings universitet, tillsammans med Strategigruppen för lika villkor, en stor fototävling på temat Mångfald. Tävlingen ger studenter och anställda möjlighet att göra sin egen tolkning av mångfald på LiU.

Så ge dig ut med kameran och gör din tolkning av mångfald på universitetet. Skicka in foto och motivering/förklaring (max 60 ord) elektroniskt senast 31 oktober till mangfald@studorg.liu.se.


Teres Wramell 2008-09-26Page manager: studentredaktionen@liu.se
Last updated: 2009-06-03