Göm menyn

Information för dig som är D-student

På dessa sidor har vi samlat information om civilingenjörsprogrammet datateknik. Informationen riktar sig främst till nuvarande studenter och flyttas succesivt över till "Programrummet" i LISAM vartefter teknisk utveckling av programrummen blir klar.

 

Allmänt goda möjligheter till utlandsstudier

Det finns väldigt goda möjligheter till utlandsstudier för studenter på D-, IT- och U-programmen.

Läs mer: Exempel på var tidigare studenter varit samt reseberättelser.

Läs profilen "International Software Engineering" i samarbete med Harbin Institute of Technology, Kina

Harbin 2014

D, IT och U -studenter kan läsa profilen "International Software Engineering" i samarbete med det inom IT-området högt ansedda Harbin Institute of Technology (HIT), School of Software.
Samarbetet innebär att man läser profilkurser under termin 7 i Linköping och därefter fortsätter med en termin kurser i Harbin, Kina. Undervisningen i Kina är på engelska och tekniska studier kombineras med språk och kultur. Till termin 9 återvänder man till LiU tillsammans med kinesiska studenter från vårterminen. Sista terminen gör man som vanligt ett examensarbete på företag eller universitetet, i Sverige, Kina eller annat land.

För att vara behörig för denna profil krävs att man blir antagen till utbytesplatserna till Harbin och att man efter termin 6 är helt klar med de 3 första åren på programmet samt har avlagt kandidatexamen.

Läs mer: Profil i samarbete med Harbin Institute of Technology, Kina

 

Tillgodoräknande vid utlandsstudier


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-15