Göm menyn

Bioteknik

Biologi och teknik i samspel

Många vitt skilda verksamheter har starka kopplingar till gränsområdet där biologi och teknik möts: livsmedel, skogs- och pappersmasseindustrin, återvinning, miljö- och naturvård, medicinsk teknik, bioinformatik.

För att kunna organisera och leda såväl teknisk som affärsmässig utveckling inom dessa områden är det av central betydelse att ha en grundläggande förståelse för biologiska mekanismer och processer samt kombinera detta med ekonomisk och strukturell kompetens.

Biologi och teknik till vardags

Biotekniken kan sägas utgöra en syntes av biologi, kemi och teknik för att lösa vardagliga problem. För den industrielle ekonomen blir då en gedigen kunskapsbas inom bioteknikområdet en utmärkt plattform för två helt olika tillämpningar: att (i) förstå och utveckla biologisk, kemisk och kemiteknisk industriell verksamhet inom vilka t ex livsmedels-, läkemedels- och skogsindustri, och medicinsk teknik ingår, och att (ii) förstå hur man inom andra industrigrenar kan strukturera och leda verksamheten mot nya miljö- och kvalitetsmål.

Biologi och teknik i utbildningen

I de inledande kurserna får du en god grund inom biologi. Du får lära dig förstå biologiska processer och dess komplexitet på olika nivåer. Såväl samspelet mellan livets molekyler och hur dessa bygger upp de levande organismerna som samspelet mellan människa, miljö och natur.

I de senare kurserna kan du utveckla och fördjupa dig inom olika spår:

  • miljö- och kvalitetsmål där verksamheten påverkar biologiska system
  • industriell produktion som använder sig av biologiska processer

Undervisningsformer

Inom bioteknikinriktningen kommer du att möta flera olika undervisningsformer, alltifrån mer traditionella föreläsningar, seminarier och laborationer till problembaserad undervisning i mindre grupper, basgrupper, projektorienterade laborationer och större case studies.

Kurser

De kurser som ingår i bioteknisk inriktning, obligatoriska och valbara, framgår av programplanen.

 

Kontaktperson: Agneta Johansson, universitetslektor vid Linköpings tekniska högskola


Sidansvarig: tfkwebb@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-20