Göm menyn

Energiteknik

Att vi står inför stora utmaningar beträffande energiförsörjning och därtill kopplade tekniska, ekonomiska, affärsmässiga och miljömässiga frågeställningar har knappast undgått någon.

Linköpings universitet ligger lång framme inom området och en energiteknisk inriktning på I-programmet är helt naturlig. Innan inriktningen inrättades 2013 utfördes en marknadsundersökning (Energiteknik – det ligger i tiden) för att bekräfta att ett tillräckligt stort intresse för inriktningen finns inom näringslivet - både energiproducenter, industriföretag och konsultföretag ingick i studien. Några slutsatser ur undersökningen var att

  • Industriföretag, energiproducenter och konsultföretag överlag är mycket positiva till den energitekniska inriktningen.
  • Inriktningen passar bra ihop med i princip alla ekonomiska specialiseringar.
  • Företagen ser ett stort och ökande behov inom området, och har svårt att rekrytera personal med denna kompetens idag - inriktningen ses som ett bra karriärval.

Inriktningen mot energiteknik ger en stabil bas för att förstå både tekniska och miljömässiga aspekter samt systemperspektiv inom energiområdet, både lokalt, regionalt och globalt. Detta innefattar exempelvis nya metoder för att producera elektricitet, bio-drivmedel, energieffektivisering och miljöanpassad design och produktion – listan över intressanta delområden kan göras lång.

Det finns en mängd intressanta och välrenommerade kurser inom området vid LiU, inte minst kurser som förut för I och Ii ges för civilingenjörsutbildningen EMM (Energi, Miljö, Management).

De kurser som ingår i energiteknisk inriktning, obligatoriska och valbara, framgår av programplanen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Wren joakim.wren@liu.se som är ansvarig för inriktningen.


Sidansvarig: tfkwebb@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-20