Göm menyn

Masterprofiler på I och Ii

Inom utbildningsprogrammen I och Ii finns nedanstående masterprofiler (huvudområde inom parentes). Man skriver alltid sitt examensarbete inom sin valda masterprofil. En masterprofil omfattar minst 60 hp på avancerad nivå inklusive examensarbete.

Arbete pågår med dessa sidor - därför finns tyvärr inte länkar till mer information om alla profiler. Ytterligare information kan finnas i de presentationer som visas vid masterprofilinformationstillfället under vårterminen i åk 4.

För information om kurser som ingår i masterprofilerna - kontrollera vad som anges i Studieinfo för respektive kull. För de individuella profilerna - se info i länken.

(Industriell ekonomi)
  • Ekonomiska informationssystem (t.o.m. kull 2014)
(Industriell ekonomi)
  • Finans
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
  • Projekt, innovation och entreprenörskap
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Datateknik)
(Energi- och miljöteknik)
(Maskinteknik)
(Elektroteknik)

(Tillämpad matematik)

För masterprofilen Industriell marknadsföring gäller att två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för denna masterprofil skall ingå i examen.

För masterprofilen Logistik och supply chain management gäller att en av kurserna som markeras med o/v i programplanen för denna masterprofil skall ingå i examen.

 


Sidansvarig: tfkwebb@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-25