Göm menyn

Tillgodoräkning av svenska kurser

Om du har läst en kurs på ett annat universitet i Sverige kan du ansöka om att få räkna med den i din examen antingen för att ersätta en kurs på I-programmet eller som valbar kurs. Valbara kurser får naturligtvis inte överlappa med kurser som du redan läst/ska läsa och ska vara relevanta för utbildningen. Fyll i den här blanketten och skicka den till studievägledningen för att ansöka om tillgodoräkning, studievagledare.il@liu.se. Vi gör inga förhandsbedömningar, utan du läser en kurs av eget intresse och ansöker i efterhand om du vill ha med den i din examen.

Blankett tillgodoräknanden (word fil)
Policy tillgodoräknanden (pdf)  


Sidansvarig: tfkwebb@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-08