Göm menyn

Frågor och svar


Nedan återfinns en rad frågor som återkommande ställts av studenter som befinner sig i utlandet. Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att höra av dig till utbildningsledaren till ditt program:

 1. Hur många av våra HP poäng är en ECTS?
  HP = ECTS poäng.
   
 2. Måste jag meddela exakt vilka kurser jag läser (om jag t.ex. läser fler eller andra kurser än vad jag angivit i mitt Learning Agreement)?
  Det är bra om du skickar in kursbeskrivningar till utbildningsledaren samt motivering till kursval redan under din tid utomlands för att få ett preliminärt besked. Kom ihåg att slutgiltigt beslut om tillgodoräknande av de olika kurserna dock tas av utbildningsledaren först när du kommit tillbaka till Linköping.
   
 3. Jag har svårt att få tag på kursplaner översatta till engelska. Hur ska jag göra?
  Om de inte finns på engelska ska du översätta det centrala i dem till svenska eller engelska.
   
 4. Räcker det med den officiella kursplanen, eller måste den intygas med exempelvis underskrifter från lärare eller annan ansvarig person på mitt universitet?
  Officiella kursbeskrivningar/ kursplan är ok.
   
 5. Jag ska återvända till LiTH nästa termin och fortsätta mina studier där. Hur anmäler jag mig till nästa termins kurser?
  På samma sätt som alla andra studenter, dvs i Studentportalen 1-10 april respektive 1-10 oktober. Om du inte kan anmäla dig i Studentportalen använder du blanketten ”Komplettering av kursanmälan” men även blanketter ska lämnas in i rätt tid. Se även www.lith.liu.se/val/.
   
 6. Vilka handlingar ska skickas in för att ansöka om att få mitt i utlandet utförda exjobb tillgodoräknat?
  (OBS, många exjobb utomlands kräver examinator vid LiTH samt att ordinarie regler för examensarbeten följs, se studiehandboken)
  Intyg på avslutat och godkänt exjobb, ämnesområde samt rapporten i elektroniskt format.
   
 7. Jag läste en tyskakurs i början av förra terminen, finns det möjlighet att tillgodoräkna sig dessa poäng?
  Om du läser Ii-tyska får du inte tillgodoräkna dig kursens poäng - annars går det bra upp till 12 hp av språk/kultur totalt, både hemma och utomlands (motsvarande gäller även för de andra språkinriktningarna på Ii).
   
 8. Jag läste en kurs under min tid utomlands som motsvarar en LiTH-kurs. Jag skrev dock inte tentan - kan jag skriva tentan för LiTH-kursen istället? Om så är fallet, hur går till väga för att göra detta?
  Hör till att börja med efter med kursens examinator vad denne anser om saken. Om han/hon tycker det är OK att du tenterar den svenska kursen gör du följande: Registrera dig på kursen. Detta gör du genom att fylla i blanketten ”komplettering av kursanmälan” (www.lith.liu.se/blanketter) som ska vara underskriven av studierektor/examinator och lämnas sedan in till studentvägledaren. När du är registrerad kan du anmäla dig till tentan. Studierektorn på den specifika institutionen får sedan tillgodoräkna (efter utlåtande från examinatorn) allt som inte är själva tentan, baserat på vad du gjort i utlandet. Lämna alltså in en ansökan till honom/henne. När tillgodoräknandet och tentan är godkänd rapporterar examinatorn in ditt resultat i Ladok.
   
 9. Jag läser en kurs som ges på bachelor-nivå men motsvarar på ett bra sätt en kurs som är avancerad på LiU. Kommer jag att kunna få avancerade poäng för den kursen?
  Nej, ligger kursen på bachelor-nivå på det utländska universitetet är det inte möjligt att få poäng för kursen på avancerad nivå. För att en kurs ska räknas som avancerad krävs först och främst att den ges på ett masterprogram eller ligger på graduate-nivå, och därefter undersöks det om kursen till sitt innehåll och arbetssätt kan anses som avancerad. Observera att man ändå kan få den svenska kursen ersatt, men poängen ges då på grundläggande nivå. Detta görs främst för att förhindra att studenten ska läsa samma sak vid hemkomst och kunna få poäng för samma kursinnehåll två gånger. 
   
 10. Kan jag få avancerade poäng för en kurs om den motsvarar en kurs som på LiU ges på grundläggande nivå?

  Ja, det är möjligt så länge underlag finns som stödjer att kursen verkligen är avancerad.
   

 11. Jag läser en kurs som omfattar motsvarande 10 hp och vill med den ersätta en kurs som endast är 6 hp på LiU. Kommer jag endast få 6 hp för den kursen då?

  Nej, studenten får alltid så många högskolepoäng som han/hon faktiskt har läst utomlands, i det här fallet 10 hp. Detsamma gäller givetvis omvänt om en kurs skulle vara mindre än LiU:s motsvarighet, då kan den svenska kursen ersättas men endast det antal hp som faktiskt har lästs räknas in i programmet. Se nästa fråga för regler om hur stor en kurs behöver vara för att ersätta en av LiU:s kurser.
   

 12. Jag läser en kurs som endast omfattar 3 hp på mitt utländska universitet som jag skulle vilja ersätta med en kurs som på LiU omfattar 6 hp. Kan jag ändå få den kursen ersatt?

  Nej, tumregeln är att kursen till både innehåll och omfattning ska motsvara minst 75 % av LiU:s kurs samt inte sakna något viktigt kursinnehåll för att få den ersatt. Då 3 hp endast utgör 50 % av 6 hp är den kursen för liten för att kunna ersätta LiU:s kurs. Däremot går det bra att läsa två (eller flera) kurser som tillsammans motsvarar en kurs på LiU.
   

 13. Jag läser en kurs utomlands som tar upp innehåll från två kurser på LiU, kan jag få båda kurserna ersatta?

  Ja, det går att få båda kurserna ersatta så länge den utländska kursen är tillräckligt stor poängmässigt och innehållsmässigt täcker upp allt viktigt kursinnehåll för de båda kurserna på LiU (se avsnittet om tumregeln på 75 % i ovanstående fråga).   
   

 14. Jag läser en kurs som är väldigt intressant med tanke på min utbildning men jag hittar ingen motsvarighet till den på LiU. Kan jag ändå få poäng för den kursen?

  Ja. Så länge kursen kan anses kunna ingå i programmet så kan man få poäng för kursen inom det huvudområde som kursen ligger. Om studenten exempelvis läser en maskinteknisk kurs men som saknar en motsvarighet på LiU får studenten maskintekniska poäng för kursen inräknat i programmet.

   

 

 

 


Sidansvarig: tfkwebb@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-15