Göm menyn

Kandidatprojekt utomlands för IL-civilingenjörsstudenter

Kandidatprojektkursen för civilingenjörsstudenter på I, Ii och KTS läses i termin 6 när en del studenter väljer att åka utomlands. Du kan göra ditt kandidatprojekt under ditt utlandsår om mottagande lärosäte erbjuder den möjligheten. Om det inte fungerar att göra kandidatprojekt utomlands under ditt tredje år går det att följa kandidatprojektkursen vid LiU i fyran (under förutsättning att du uppfyller spärrkraven som vanligt), men det rekommenderas inte pga att TEIE06 Integrerad företagsplanering är obligatorisk denna termin. Precis som vid LiU ska kandidatprojekt utomlands göras inom din tekniska inriktning.

För Ii-studenter är kandidatprojekt valfritt, men även dessa studenter uppmuntras att göra kandidatprojekt där så är möjligt! Om man som Ii-student gör kandidatprojekt utomlands ska det genomföras på språket för att ge språkpoäng (avser kravet på 30 hp på språket från utlandsstudier), men den skriftliga rapporten kan vara på engelska.

 

Notera! Att följa kandidatprojektkursen vid LiU på distans är från och med vårterminen 2021 INTE LÄNGRE MÖJLIGT på grund av att du under en utlandstermin förväntas läsa 30 hp på ditt värduniversitet.

 

Kandidatprojektet måste examineras i sin helhet hos det utländska lärosätet (se till att du får poäng och betyg). Detta är möjligt för samtliga tekniska inriktningar. Du kan göra detta om du hittar en projektkurs som storleksmässigt motsvarar LiUs kandidatprojektkurs inom din tekniska inriktning och som uppfyller innehåll och mål nedan. (alternativt två kurser som tillsammans motsvarar mål och omfattning.)Du kan göra ett självständigt arbete, men ett grupparbete t ex inom en kurs är också okej. Tillgodoräkningen görs som om det vore en vanlig kurs från utlandsstudier och för detta behövs en beskrivning av innehållet och betyg/godkännande från det utländska universitetet.


Avstämning av kandidatprojektet utomlands ska göras med utbildningsledare innan det påbörjas!

 

Innehåll och mål för kandidatprojekt utomlands

Omfattning: Minst 15 hp

Innehåll: Bestäms individuellt för varje student i samråd med utbildningsledare eller examinator vid LiU. Arbetet skall utföras inom din tekniska inriktning.

Mål:

 • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
 • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
 • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
 • söka och värdera vetenskaplig litteratur
 • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt (både skriftlig rapport och muntlig presentation)
 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete
 • skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 

Inriktningsansvariga (mail: förnamn.efternamn@liu.se)

 • Bioteknik Agneta Johansson
 • Datateknik Aseel Berglund
 • Energiteknik Joakim Wren
 • Maskinteknik Erik Sundin
 • Systemteknik Jan Åslund

Sidansvarig: tfkwebb@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-08