Göm menyn

Kontakt - och besöksinformation

Ingrid Helstad, utbildningsledare

Mailadress för utlandstudiefrågor: ingrid.helstad@liu.se

Besöksadress: hus D, rum 33:224, Campus Valla, Linköping
 


Sidansvarig: tfkwebb@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-17