Göm menyn

Registrering i studentportalen när du är utomlands

Nominerade studenter

  • Ladda upp studieplan och Certificate of Arrival i Utreseportalen - då registrerar LiTH International dig på utlandsstudier för aktuell termin
  • Ingen registrering på LiU-kurser görs
  • Det är mycket viktigt att du är registrerad på utlandsstudier för att kunna visa att du är student vid Linköpings universitet och för att din LiU-försäkring ska gälla!

Freemovers

  • Du som är freemover ska inte ta studieuppehåll
  • Ingen registrering på LiU-kurser görs

Kursanmälan till den termin du kommer tillbaka till LiU

Uppflyttning när du kommer tillbaka till LiU

Krav för uppflyttning till termin 7 är ≥150 hp avslutade kurser från termin 1-6

Nominerade

  • Uppflyttning för nominerade studenter sker automatiskt
  • Glöm inte göra kursval annars är uppflyttning inte möjlig

Freemovers

  • Ansök om tillgodoräkning hos utbildningsledare så snart som möjligt efter avslutad termin utomlands
  • <150 hp eller problem med uppflyttning? Studieplanering/kontakt med studievägledare!

Sidansvarig: tfkwebb@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-26