Göm menyn

Tekn Dr Erik Johnssons stipendium från Atlas Copco för I- och Ii-studenter

Atlas Copco instiftade Teknologie Doktor Erik Johnssons stipendiefond 1976. Erik Johnsson var företagets koncernchef mellan 1970 och 1975. Syftet med stipendiefonden var, och är, att lämna bidrag till studerande vid Linköpings universitet som har en teknisk-ekonomisk ämnesinriktning och som har för avsikt att studera utomlands eller skriva examensarbete i utländsk industri kommande år. I ett senare skede har fondens styrelse också beslutat att även post doc-stipendier kan delas ut. Läs Atlas Copcos beskrivning här.

Ansökan 2021/2022

Ansökningsperioden för utlandsstudier 2021/2022 är 19 februari - 15 mars 2021.
För sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Du ansöker genom att fylla i ett formulär. Det tar cirka 5 minuter att fylla i (efter du tagit reda på nödvändiga uppgifter om dig själv och dina studier).

Formuläret når du här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3cNMTzBqi8pCutHVIT0KpCdUMVUwWk40WDhNUTBDVUE3TU9YMVhNQU9PRi4u

 

Stipendier tilldelas baserat på goda studieresultat - såväl medelbetyg som antal avklarade kurser i förhållande till studietiden vägs in i bedömningen.

Betyg och kurser till och med tentaperioden i januari räknas med, men inte tentamensperioden i mars.

Stipendiefonden har styrelsemöte i mitten av april då man beslutar vilka som får stipendiet. Besked brukar ges i början av maj. Beloppet är i år 30tkr för halvår och 50tkr för helår. Notera följande:

Stipendiebeloppen villkoras av den fortsatta utvecklingen av coronapandemin. I händelse av att utlandsstudierna inte går att genomföra på grund av exempelvis överordnade beslut vid LiU, mottagande lärosäten eller avsaknad av transportmöjligheter kommer stipendiemedlen inte att utbetalas. Stipendiemedel kan eventuellt utnyttjas i de fall utlandsstudierna förskjuts av pandemiskäl, men beslut om och hur detta blir möjligt är ännu inte taget, eftersom det beror på hur panemisituationen utvecklas globalt. Om studietiden måste reduceras från helår till halvår reduceras beloppet till 30tkr. I händelse av att någon student måste avbryta utlandsstudierna på grund av pandemiläget i mottagande land får stipendiemedlen behållas.

I början av maj brukar det också vara ett studiebesök för årets stipendiater på Atlas Copco i Stockholm och/eller Epiroc (ett företag avknoppat från Atlas Copco) i Örebro där samtliga stipendiater förväntas närvara, men på grund av det rådande läget och den stora osäkerheten skjuts troligen årets stipendieutdelning och studiebesök på framtiden. Mer information kommer senare till stipendiaterna.

Stipendiater skickar in antagningsbesked från det utländska lärosätet till ansokningarILnamnden@liu.se så snart man fått det inför aktuell termin man åker utomlands. Utbetalning kommer att ske inför respektive termin med utlandsstudier.

 

 


Sidansvarig: tfkwebb@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-19