Göm menyn

Generella beslut för M, DPU och EMM samt masterutbildningar inom MD-nämnden

 

Generella beslut underlättar för dig som student att veta vad du kan läsa för kurser utan att behöva söka särskilt om detta. Obs! Listorna gör inga anspråk på att vara fullständiga.

Viss språklig redigering av texten kan ha gjorts. Vid tveksamhet om beslutets innehåll gäller protokollets text.

Hittar du någon kurs som du gärna vill läsa men som inte finns med i listorna, kan du ansöka om att ta med den i din examen. Dessa ansökningar behandlas i VA.

Vill du veta mer ska du kontakta studievägledningen.

Maskinteknik

Kurskod   Beslutstext Datum, VA-nr
TEIE54, 
TEAE11
Beslutas att studenter på programmen 6CMMM, 6CEMM och 6CDPU får räkna in TEIE54 Immaterialrätt och TEAE11 Immaterialrätt som valfri kurs i examen.  2017, VA 08.3
TEIE61,
TEIE19
Beslutas att TEIE61 Industriell organisation gk och TEIE19 Industriell organisation får ersätta varandra i examen för M, EMM och DPU. 2012, VA 14.1
TAOP23 Beslutas att TAOP23 Optimeringslära får ersättas med TAOP88 Optimering för ingenjörer, för studenterna på M- EMM- och DPU programmen. 2012, VA 10.1
TQXX33     Beslutas bevilja dispens för att få påbörja examensarbete på civilingenjörsprogrammen, om en kurs i åk 1-3 inte är avklarad och den inte är relevant för examensarbetet 2012, VA 03.11
TAMS11,
TAMS28
Beslutas att TAMS11 Sannolikhetslära och statistik får ersättas med TAMS28 Matematisk statistik. 2011, VA 07.6
TMKT47, 
TMPS18
Beslutas att TMKT47 Konstruktionsmetodik och analys får ersättas med TMPS18 Konstruktionsmetodik. 2011, VA 07.5
TPTE06 Beslutas att TPTE06 Praktik, 6 hp får räknas in som valbar kurs i civilingenjörsexamen på Maskinteknik, Design- och produktutveckling, Energi-Miljö-Management samt på högskoleingenjör i Maskinteknik. 2011, VA 06.3
TSRT19, TSRT15 Beslutas att TSRT19 Reglerteknik I får ersätta TSRT15 Reglerteknik M, för studenterna på M-programmet. 2011, VA 02.5
744G06 Beslutas att Sustainable Development in the Global Context, 15 hp, får ingå som valfri kurs i masterexamen Energy and Environmental Engineering. Kraven för masterexamen måste dock uppfyllas. OBS! Kursen är ej A-klassad. 2010, VA 02
TPPE13 Beslutas att TPPE13 Produktionsekonomi får räknas som maskinteknisk breddning.  2009, VA 04.6
TMMS09 Beslutas att på M-programmet får TMMS09 Strömningslära räknas till maskinteknisk breddning även för studenter antagna ht-05. 2008, VA 11.4
  Beslutas att för antagna studenter på M-programmet ht-04 och tidigare likställs maskinteknisk breddning med uppfylld inriktning 2008, VA 08.6
  Beslutas att krav på inriktning får ersättas av uppfylld Maskinteknisk breddning för civilingenjörsexamen i Maskinteknik. 2008, VA 05.7
TGTU60 TGTU60 Informationssökning får ingå i examen som valbar kurs för studenter på M-programmet. 2007, VA 13.6
TAMS11,
TAMS15
TAMS11 Sannolikhetslära & statistik gk får ersättas med TAMS15 Matematisk statistik gk.  2007, VA 08.9
TAOP10 TAOP10 Linjär & ickelinjär optimering får ersättas med TAOP14, TAOP07 eller TAOP08 Optimeringslära gk. Detta gäller för M-studenter. 2007, VA 08.9
TAOP07, 
TAOP10
Beslutas att TAOP07 Optimeringslära gk får ersätta TAOP10 Linjär och ickelinjär optimering i examen på Maskinteknik. 2006, VA 12.5
TGTU00 Dispens ges för TGTU00 Datorkörkort. Gäller för alla M-studenter.  2006, VA 05.11
TMHL08,
TMHL03
Beslutas att TMHL08 FEM får ersättas med TMHL03 Lätta konstruktioner. Gäller för studenter antagna före 2005. 2006, VA 04.7
TMME61, 
TMME09
TMME61 Mekanik B kan ersättas med TMME09 Mekanik - stelkroppsdynamik.  2006, VA 01.11
TMHL07, 
TMHL02,
TMHL08,
TMHL09
TMHL07 Hållfasthetslära gk får ersättas med TMHL02 Hållfasthetslära - enkla bärverk. TMHL08 Hållfasthetslära, Finita Elementmetoden får ersättas med TMHL09 Hållfasthetslära, Dimensioneringsmetoder. 2005, VA 11.2
TATM72,
TATM73,
TMEL05
* TATM72 Analys A och TATM73 Analys B tillgodoräknas mot TATM61 Analys.
* TMEL05 Elektroteknik klassas som elektroteknik.
* TMEL05 Elektroteknik inräknas i breddningen.
* Ämnesområdet kvalitetsteknik klassas som maskinteknik.
2005, VA 08.3
TDDA47 Beslutas att TDDA47 Realtids- och processprogrammering är en valfri kurs för Mekatronik-inriktningen.  2004, VA 09.5
TATM72 Beslutas att TATM72 Analys A får ersättas med ETE221 Envariabelanalys. 2004, VA 08.6
TMME02, 
TMME60,
TMME61
TMME02 Mekanik M kan ersättas med TMME60 Mekanik A och TMME61 Mekanik.  2003, VA 13.3
TEIE65 Beslutas att få räkna inTEIE65 Elektronisk handel och affärsutveckling med 3 poäng i sin examen på M. 2003, VA 01.4
TMKT12, 
TMKT11
Beslutas få ersätta TMKT12 med TMKT11 i specialiseringen konstruktionsteknik och produktutveckling.  2002, VA 18.4
TMME26, TMME08 Beslutas att tentamen i TMME26 Mekanik-Dynamik får ersätta tentamen i TMME08 Partikeldynamik.  
TMME60, 
TMME07, 
TMME08
TMME60 Mekanik A kan ersättas av TMME07 Mekanik - statik och TMME08 Mekanik - partikeldynamik.  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Design och Produktutveckling

Kurskod   Beslutstext Datum, VA-nr
TEIE54, 
TEAE11
Beslutas att studenter på programmen 6CMMM, 6CEMM och 6CDPU får räkna in TEIE54 Immaterialrätt och TEAE11 Immaterialrätt som valfri kurs i examen.  2017, VA 08.3
DPU Beslutas att 36 hp i profilen för civilingenjörsprogrammet i Design- och produktutveckling godkänns för de som påbörjade masterprofilen 2015. 2015, VA 16.12
TEIE61, 
TEIE19
Beslutas att TEIE61 Industriell organisation gk och TEIE19 Industriell organisation får ersätta varandra i examen för M, EMM och DPU. 2012, VA 14.1
TAOP23 Beslutas att TAOP23 Optimeringslära får ersättas med TAOP88 Optimering för ingenjörer, för studenterna på M- EMM- och DPU programmen. 2012, VA 10.1
TQXX33     Beslutas bevilja dispens för att få påbörja examensarbete på civilingenjörsprogrammen, om en kurs i åk 1-3 inte är avklarad och den inte är relevant för examensarbetet 2012, VA 03.11
TAMS11,
TAMS28
Beslutas att TAMS11 Sannolikhetslära och statistik får ersättas med TAMS28 Matematisk statistik. 2011, VA 07.6
TPTE06 Beslutas att TPTE06 Praktik, 6 hp får räknas in som valbar kurs i civilingenjörsexamen på Maskinteknik, Design- och produktutveckling, Energi-Miljö-Management samt på högskoleingenjör i Maskinteknik. 2011, VA 06.3
TMHL14,
TMHL07
Beslutas att TMHL14 Hållfasthetslära gk får ersättas med TMHL07 Hållfasthetslära gk i examen för Design- och produktutveckling.  2011, VA 06.2
TMKT68,
TQMT11
Beslutas att TMKT68 Integrerad Produktutveckling kan tillgodoräknas som TQMT11 Examensarbete vid ansökan om kandidatexamen.  2010, VA 07.4
TAMS11,
TAMS15
TAMS11 Sannolikhetslära & statistik gk får ersättas med TAMS15 Matematisk statistik gk.  2007, VA 08.9
TMHL07, 
TMHL02, 
TMHL09
Beslutas att TMHL07 Hållfasthetslära gk kan ersättas av TMHL02 Hållfasthetslära - Enkla bärverk plus TMHL09 Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder. Båda kurserna ska vara lästa. 2006, VA 08.4
TMIA31 Beslutas att TMIA31 Ergonomidesign får ersättas av valfri kurs. 2006, VA 04.10
TMHL07,
TMHL02,
TMHL08,
TMHL09
TMHL07 Hållfasthetslära gk får ersättas med TMHL02 Hållfasthetslära - enkla bärverk. TMHL08 Hållfasthetslära, Finita Elementmetoden får ersättas med TMHL09 Hållfasthetslära, Dimensioneringsmetoder. 2005, VA 11.2
TATM72,
TATM73,
TMEL05
* TATM72 Analys A och TATM73 Analys B tillgodoräknas mot TATM61 Analys.
* TMEL05 Elektroteknik klassas som elektroteknik.
* TMEL05 Elektroteknik inräknas i breddningen.
* Ämnesområdet kvalitetsteknik klassas som maskinteknik.
2005, VA 08.3
TATM72 Beslutas att TATM72 Analys A får ersättas med ETE221 Envariabelanalys. 2004, VA 08.6
     

 

Energi - Miljö - Management

Kurskod   Beslutstext Datum, VA-nr
TAOP61 Beslutas att för 6CEMM årskull tidigare än 2016 är TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system valbar för profilerna Hållbart företagande och Systemverktyg för hållbar utveckling. 2019, VA 07.4
TEIE54, 
TEAE11
Beslutas att studenter på programmen 6CMMM, 6CEMM och 6CDPU får räkna in TEIE54 Immaterialrätt och TEAE11 Immaterialrätt som valfri kurs i examen.  2017, VA 08.3
TEIE61,
TEIE19
Beslutas att TEIE61 Industriell organisation gk och TEIE19 Industriell organisation får ersätta varandra i examen för M, EMM och DPU. 2012, VA 14.1
TAOP23 Beslutas att TAOP23 Optimeringslära får ersättas med TAOP88 Optimering för ingenjörer, för studenterna på M- EMM- och DPU programmen. 2012, VA 10.1
TQXX33     Beslutas bevilja dispens för att få påbörja examensarbete på civilingenjörsprogrammen, om en kurs i åk 1-3 inte är avklarad och den inte är relevant för examensarbetet 2012, VA 03.11
TAMS11,
TAMS28
Beslutas att TAMS11 Sannolikhetslära och statistik får ersättas med TAMS28 Matematisk statistik. 2011, VA 07.6
TPTE06 Beslutas att TPTE06 Praktik, 6 hp får räknas in som valbar kurs i civilingenjörsexamen på Maskinteknik, Design- och produktutveckling, Energi-Miljö-Management samt på högskoleingenjör i Maskinteknik. 2011, VA 06.3
TAMS11,
TAMS15
TAMS11 Sannolikhetslära & statistik gk får ersättas med TAMS15 Matematisk statistik gk.  2007, VA 08.9
TATM72, 
TATM73,
TMEL05
* TATM72 Analys A och TATM73 Analys B tillgodoräknas mot TATM61 Analys.
* TMEL05 Elektroteknik klassas som elektroteknik.
* TMEL05 Elektroteknik inräknas i breddningen.
* Ämnesområdet kvalitetsteknik klassas som maskinteknik.
2005, VA 08.3
TATM72 Beslutas att TATM72 Analys A får ersättas med ETE221 Envariabelanalys. 2004, VA 08.6
     

 

Masterutbildningar inom MD-nämnden

Program /Kurskod   Beslutstext Datum, VA-nr
DES - 
TMKT71,
TKMJ46,
TDDD53,
TDDD61,
TNGD09,
TNGD38,
742A40, 
TDDD97

Följande kurser får ingå som valbar kurs i examen för 6MDES:

TMKT71 Affective Engineering

TKMJ46 Avancerad miljödriven produktutveckling

TDDD53 Advanced Interaction Design

TDDD61 Design - Strategy and Management 

TNGD09 Tidsskriftsdesign och produktion

TNGD38 Redaktionell design

742A40 Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts

TDDD97 Webbprogrammering (Kräver mer förkunskapskrav vilket alla studenter inte uppfyller)

2019, VA 03.7
MEC, AER - TMMI37 Beslut för masterprogrammen AER och MEC. Studenter som last TMMI37 Finita elementmetoden i sin högskoleingenjörsexamen, behöver inte läsa TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik och kan välja en annan maskinteknisk kurs på engelska. 2016, VA 17.4
MEC - TMKT79 TMKT79 Kollaborativ multidisiplinär designoptimering får ingå I masterexamen på MEC som valfri kurs. 2016, VA 12
MEC - TMKT78, TMHL63 Beslutas att kursen TMKT78 Product Development kan tillgodoräknas mot TMMI10 Konstruktionsmetodik samt TMHL63 kan tillgodoräknas mot TMMI37 Finita elementmetoden för studenter på mastersprogrammet i Mechanical Engineering och som har dessa kurser i sin högskoleingenjörs-examen i maskinteknik.  2015, VA 13
ENV - TMMV08, TMMV07 Beslutas att TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära kan, tillsammans med TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, ersätta två av de obligatoriska kurserna 2vt1 och 2tv2 (TKMJ10, TMES17, TKMJ29, TMES21, TMQU04) på Energy and Environmental Engineering. 2015, VA 01.10
MEC, ENV - TMMV08,
TMMI37,
TMES12
TMMV08 Computational Fluid Mechanics,
TMMI37 FEM och
TMES12 Energy Systems
kan ingå som valfria kurser i Mechanical Engineering och Energy and Environmental Engineering.
2011, VA 01.2
MEC, ENV - TMMV01, TMMS10, TMPM01,
TMAL58,
TMMV54,
TMQU07 

Följande kurser får räknas in som valfria kurser i examen på masterprogrammen Mechanical Engineering och Energy and Environmental Engineering:

TMMV01 Aeorodynamics, 6hp
TMMS10 Fluid systems and Transmissions, 6hp
TMPM01 Projektkurs, 12hp
TMAL58 Advanced course in aircraft design, 6hp
TMMV54 Computational Heat Transfer, 6hp
TMQU07 Strategic Quality Management, 6hp

2010, VA 12.8
TMHL41 Beslutas att TMHL41 Kontinumsmekanik får ingå som valbar kurs i examen Mechanical Engineering 2009, VA 03.6
ENV - ETE309 Beslutas att ETE309 Energy Trading kan ingå som valfri kurs i examen på mastersprogrammet Energy & Environmental Engineering.  2008, VA 09.6
TMKT08 Dispens ges för TMKT08 Maskindynamik, som får ersättas med annan valfri kurs på programmet.  2005, VA 10.2
  Beslutas att de huvudämnen som finns för examensarbete inom civilingenjörsutbildningarna på M, även ska gälla för teknisk magisterexamen i maskinteknik. 2005, VA 02.1
     

 

 

 


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-20