Göm menyn

Ersättning av kurser, individuella förändringar av programmet mm

Programmets innehåll fastställes av programnämnden för data- och medieteknik. Önskar man förändra innehållet för egen del måste man därför ansöka hos programnämnden att få ärendet prövat för att säkerställa att man fortfarande kan ta ut sin programexamen. Sådana ärenden behandlas av nämndens verställande avdelning (VA). VA sammanträder varannan eller var tredje vecka.

Använd blanketten Allmän ansökan (pdf) om du exempelvis vill:

  • ersätta en obligatorisk kurs med någon annan liknande kurs
  • räkna in en kurs som valfri i examen som inte finns med i programplanen
  • göra examensarbete inom ett huvudområde som inte är omnämnt i utbildningsplanen
  • göra exjobb med examinator som ej är anställd på Linköpings universitet

Vänd dig till studievägledare om du är tveksam i något ärende.


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-20