Göm menyn

 

Profiler 2022

Profilinformationen från 2022 finns i programrummet för respektive program.

 

Profilinformation även från tidigare år är flyttade till programrummet för respektive program.

 

Profiler 2021

Profilinformation ges tisdagen den 9 mars kl 13:16-16:30 (D,IT,U) samt onsdagen den 10 mars kl 13:16-16:30 (D, IT).

Detaljschemat för profilinformationen

Regler för profiler påbörjade 2021 finns i utbildningsplanen för ditt antagningsår (2018) i Studieinfo.

I programplanen står kurserna som obligatoriska eller valbara. För ytterligare information hänvisas till profilregler i utbildningsplanen samt information på profilansvarigs sidor. Observera att en kurs kan vara obligatorisk i en profil men inte för övrigt. Valbara kurser inom profilen räknas med i profilpoängen.

Utbildningsplan och programplan i Studieinfo: D IT U

Nedan länkas, i de fall de existerar, institutionernas profilhemsidor samt den presentation profilansvarig höll. Se dock alltid www.liu.se/studieinfo för uppdaterad information om specifika kurser, kurskoder och block.

 

Profil

Program

Profilansvarig

AI och maskininlärning - presentation

D, IT, U

Fredrik Heintz

Industriell Ekonomi - presentation

D, IT, U Solmaz Filiz Karabag
Medicinsk informatik - presentation D, IT, U

Håkan Örman

Programmering och algoritmer - presentation

D, IT, U

Mikael Asplund

Spelprogrammering - presentation

D, IT, U

Erik Berglund

Storskalig mjukvaruutveckling - presentation

D, IT, U

Kristian Sandahl

Säkra system - presentation

D, IT, U

Nahid Shahmehri

 

 

 

Datorsystem - presentation

D, IT

Petru Eles

 

 

 

Autonoma system - presentation

D

Erik Frisk

Elektronik - presentation

D

Jacob Wikner

Kommunikation - presentation

Signal- och bildbehandling - presentation

System on Chip - presentation

D

D

D

Mikael Olofsson

Per-Erik Forssén

Kent Palmkvist

Profiler 2020

Profiler 2019

Profiler 2018

Profiler 2017

Profiler 2016

Profiler 2015

Profiler 2014

Profiler 2013


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-29