Göm menyn

Tillgodoräknanden efter utlandsstudier

Ansök om tillgodoräknande enligt följande:

  1. Visa upp eller skicka in originalbetyg till LiTH International (du får originalbetyget tillbaka - ange postadress).
  2. Sammanfatta de kurser du har läst utomlands (blankett finns länkad nedan) samt notera om du vill ersätta någon kurs vid LiU. Beskriv dina kurser innehållsmässigt eller skicka med en kursplan från universitetet du studerat vid.
  3. För utbildningsprogram som har profiler/inriktningar ska ett utlåtande från profilansvarig bifogas för kurser som ska ingå i profilen (går bra med e-post).

 

   Blankett för tillgodoräknande (spara ned blanketten och öppna sedan i Word)

Skicka den ifyllda blanketten och eventuella intyg för master- och profilkurser till tillgodorakning@lith.liu.se och invänta svar innan du bokar tid med utbildningsledaren. Skriv ditt programnamn samt för- och efternamn som ämne i mailet. Du kommer att få svar från en studentmedarbetare.

 

Profilkurser och kurser på avancerad nivå

  • Önskar du ha kurser klassade på avancerad nivå krävs underlag för bedömning genom något av följande:                                                                             

1. Visa upp ett intyg från det utländska universitetet som visar att     kursen är på avancerad nivå
2. Visa att kursen ingår i ett masterprogram och har en     bachelorutbildning som förkunskapskrav

3. Inhämta en bedömning av studierektor från relevant område (bifoga mail)

4. Be profilansvarig att bedöma kursen (bifoga mail)

  • Vill du tillgodoräkna en kurs som profilkurs ta kontakt med profilansvarig för bedömning (bifoga mail).                                                                                 

Betyg

  1. Inom ERASMUS är nu den vanliga ordningen att universiteten anger poäng i ECTS, begär därför att få ditt betyg med ECTS-poäng tydligt utskrivna.
  2. Om dina betyg inte är givna i ECTS-skalan (t.ex. vid studier utanför Europa) ska du kunna hänvisa till webbsida eller officiellt dokument kring vilket betygs- och poängsystem som gäller. Det måste t.ex. framgå hur många ”Credits” som motsvarar ett års heltidsstudier.
  3. Om möjligt kontrollera ditt betyg innan du lämnar universitet, begär om möjligt att få med dig ditt betyg. Det är ibland mycket svårt att på distans få rättelser. Det kan också ta lång tid att få betyget skickat hem.
  4. Grundregeln är att du ska kunna visa upp originalbetyg, i undantagsfall kan vidimerade kopior godtas. Observera att betyg där det bara står ”Deltagit” inte godtas. Det måste framgå att man är godkänd i examination (som på sedvanligt sätt inte bara behöver vara tentamina, det kan också vara laborationskurs, inlämningsuppgifter etc.)

Sidansvarig: torun.berlind@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-24