Göm menyn

Yi:s utlandsår

Viktig inledande läsning för utresande Yi-studenter

De avtal  LiU har med andra universitet är inte exakt specificerade utbytesplatser med fasta kursuppsättningar , utan snarare överenskommelser mellan universitet om att låta studenter läsa kurser vid det andra universitetet under rådande omständigheter.

Det innebär att mycket information på de här sidorna grundar sig i tidigare utresande studenters erfarenheter vid universiteten i fråga. Mer exakt information får du om dubesöker universitetens hemsidor. Ta gärna kontakt med Yi-studenter som nyligen studerat vid universitetet, läs på yivärlden, och stars–rapporter av tidigare studenter. Man kan också läsa travel reports på vissa universitet i Sökportalen på Tekniska högskolans utresewebb. Välj ett universitet och tryck på fliken travel reports. Följ också 4 bloggande Yi-studenter som är ute på sitt utlandsår ht19-vt20.

Ständiga förändringar

Precis som på LiU sker en ständig förändring och utveckling på universitet och högskolor utomlands.  Därför är det mycket svårt att säga exakt från år till år vilka kurser som kommer att ges, när de kommer ges och hur de kommer vara upplagda. Du måste vara medveten om att fakta om kursutbud, schemaläggning och annat är mycket svåra att få på förhand och att mycket  kan komma att ändras före, under eller efter utresan.  

Det positiva är att dessa förändringar gör varje Yi-students utbildning unik. Den förmåga att själv ta tag i och strukturera upp din studiesituation, både före, under och efter ditt utbytesår, är en av de stora styrkor som Yi-studenter bär med sig.

Förbered dig på förändringar

Eftersom ändringar kan komma snabbt måste du känna till grundläggande examensbestämmelser - krav på MTS, avancerade poäng, ekonomipoäng etc - och ha en bild av vad du i övrigt vill ha ut av ditt kursunderlag från utbytesperioden i form av exempelvis förkunskaper för tänkt profil. Sådan kunskap och insikt är till stor hjälp om du ställs inför ett vägskäl eller en tvärvändning i kursutbudet.

Allmänt

Allmän information om utlandsstudier, ansökningsprocessen och vilka datum som gäller återfinns på våra internationella sidor.

Regler för behörighet till utlandsår, vilka krav som gäller vid ansökan och antagning till utlandsstudier, vilka krav du ska uppfylla för att få ut examen etc finner du i utbildningsplanen för Yi.

Universitet och inriktningar

Ta hänsyn till vilken inriktning du ska välja redan när du väljer utländskt universitet. Vissa universitet är mer inriktade mot fysik eller mot elektronik. Du väljer din profil under utlandsåret, senast under valperioden på våren i årskurs tre.

Omräkningskvoter

Olika universitet har olika poängsystem och med hjälp av dessa omräkningskvoter kan man räkna ut motsvarande svenska högskolepoäng (hp).

Kurser

Innan du åker iväg på dina utlandsstudier ska du göra en detaljerad studieplan som ska godkännas av utbildningsledaren. Läs vilka kurser du kan välja på det universitet du har tänkt åka till på det tilltänkta universitetets hemsida eller kontakta din utbildningsledare. Om planen måste ändras under resans gång måste du kontakta utbildningsledaren och stämma av dina ändringar. Beslut om ersättande av kurs tas efter återkomst till LiTH med kursintyg.

Läs mer om kursval och om detaljerade studieplaner.

Ersättande av kurser

Ersättande av utländska kurser redovisas i LADOK som en klumpsumma av poäng (svenska poäng). I examensbeviset kommer inte det utländska kursnamnet att stå med. Ingen betygskonvertering sker.

För att få en LiTH-kurs ersatt av en utländsk kurs gäller att de överensstämmer väl. Beslut tas av utbildningsledaren och varje beslut är individuellt. Det finns inga garantier för att en kurs som blivit godkänd ett år blir det ett annat år. Det behöver inte råda ett till ett förhållande mellan ersatta kurser, dvs exempelvis kan två utländska kurser ersätta en svensk kurs alternativt kan en utländsk kurs ersätta två svenska kurser. Vid behov tar utbildningsledaren beslutet om ersättning av kurs i samråd med verkställande avdelningen eller I samråd med studierektorer och lärare vid LiTH.

Den poäng som kommer att gälla för den ersatta kursen på LiTH är den poäng som ges vid det utländska universitetet konverterat till hp.

Läs mer om tillgodoräknande av kurser.

Betyg

Officiella intyg och kursplaner med kursinnehåll krävs för beslut om tillgodoräknande! Fax eller e-brev räcker ej som intyg. Samlingsintyg, helst med ECTS-poäng, är att föredra. Om samlingsintyg ej utfärdats, gör en sammanställning av dina studier.

ECTS står för European Credit Transfer System och 60 ECTS-poäng = 60 hp. Om ECTS poäng inte används gäller följande:

Frankrike: Individuella bedömningar utifrån tillgänglig dokumentation av studiebelastning, t ex schemalagda timmar.
Tyskland: I första hand ska ECTS-poäng användas men när det inte finns får man använda wochenstunde. 500 WS ackumulerad över ett år motsvarar 40 LiTH-poäng (beräknad på termins-längderna 15 veckor på vinterterminen respektive 13 veckor på sommarterminen).

 

 


Sidansvarig: torun.berlind@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-24