Göm menyn

Vad skall Yi 3 läsa utomlands?

 

När du åker utomlands och skall välja vilka kurser du skall läsa måste du tänka på att

 • du skall ersätta Linköpingskurser ur åk 3 Yi med lämpliga kurser på det universitet du kommer till men
 • om du missat kurser från åk 1 eller åk 2 måste du tänka på att du väljer kurser där du har förkunskaper till de kurser du önskar läsa

Den individuella studieplanen för åk 3 kan vara olika beroende på hur långt man hunnit i studierna eller hur det ser ut på det mottagande universitet. Vid vissa universitet följer man i huvudsak en årskurs i ett program, vid andra kan man välja mer fritt. Universiteten har ofta uppdelat i områden som till exempel

 • Electrical Engineering eller
 • Physics eller
 • Mathematics eller
 • ....

Kurserna är klassade i olika nivåer:

 • Kurser på grundläggande nivå (bachelor): undergraduate
 • Kurser på avancerad nivå (master): graduate

De kurser du ska läsa i åk 3 är:

 • Statistisk teori  och Sannolikhetslära (eller en kurs i statistik och sannolikhetslära)
 • Programmering grk (hemma Programmering och datastrukturer)
  kursen behöver inte nödvändigtvis vara samma som Programmering och datastrukturer utan kan ersättas med en grundkurs i programmering, gärna C++
   
 • Modern fysik I 
  Det kan vara svårt att hitta en heltäckande kurs. Ska man läsa fysikprofil hemma så kan det vara lämpligt att välja en större kurs
   
 • Signaler och system (tidskontinuerlig och tidsdiskret signal och systemanalys)
   
 • Reglerteknik
   
 • Termodynamik och statistisk mekanik
  Läser man i ett elektronikprogram så kanske tonvikten på kursen ligger i termodynamik och för fysikprogram tillkommer statistisk mekanik. Hemma ligger tonvikten på statistisk mekanik. 

 

Du kan även läsa MTS-kurser, kurser inom entreprenörskap och kurser i industriell ekonomi.

Läs mer om examenskraven i utbildningsplanen i Studieinfo.

När du blivit nominerad till ett universitet tittar du lite noggrannare på det mottagande universitetets kursutbud. Din individuella studieplan ska sedan godkännas av din utbildningsledare Torun Berlind.

 


Sidansvarig: torun.berlind@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-24