Göm menyn

Studentsidor för Fysikprogrammen


På dessa sidor har vi samlat information om Kandidatprogrammet och Masterprogrammet i ämnet Fysik. Informationen är huvudsakligen för programmens nuvarande studenter. För dig som är intresserad av att söka till kandidat- eller masterprogrammet kan läsa mer på utbildningswebben:

Masterprogrammet

Kandidatprogrammet


Det mesta som rör programmen och studierna går att finna i Studieinfo. Där finns tex. programplaner och utbildningsplaner.

Institutionssidor
Programmens kurser ges av universitetets olika institutioner. Fysikprogrammens kurser ges främst av fysikavdelningen på Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM) samt av Matematiska institutionen (MAI).
Mer information om programmens kurser mm. finns på institutionernas egna webbsidor:

Vi som arbetar med Fysikprogrammen på Tekniska fakultetskansliet är:

Torun Berlind, utbildningsledare, torun.berlind@liu.se

Lena-Lotta Kjellberg, studievägledare, lena-lotta.kjellberg@liu.se 

Helena Rosander Johansson, schemaläggare, helena.rosander.johansson@liu.se

Mia Göransson, nämndsamordnare, mia.goransson@liu.se

 


Sidansvarig: helena.rosander.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-28