Göm menyn

Särskilda avtal för GDK

GDK-avtalen kan bara studenter från GDK åka på. Utöver dessa finns det generella avtal för fakulteterna som alla studenter från respektive fakultet kan åka på. Vad gäller tekniska fakulteten är våra avtal i allmänhet skrivna med andra tekniska fakulteter eller Schools of Engineering och tyvärr är det inte alltid så att de har bra kurser för GDK, därav våra specialavtal. Ibland har vi tur och motsvarande program som GDK ligger under en teknisk fakultet och då är det lätt att söka på det avtalet.

Hittar du som GDK-student lämpliga kurser på ett universitet som har ett generellt avtal så har du full frihet att söka det och konkurrerar då med alla andra programstudenter. Kravet för att kunna bli nominerad är att de kurser du söker ska kunna tillgodoräknas till GDK.

Presentation om utlandsstudier 2018-10-04

Tomas & Tobias Slides

Avtalsuniversitet

Det finns även möjlighet att söka på LiTH:s övriga avtal, då i konkurrens med övriga programstudenter. Ett exempel på ett bra sådant universitet är

Italien: Politecnico di Milano


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-20