Göm menyn

 

Tillgodoräknanden vid utlandsstudier - GDK

Tillgodoräknande görs av din utbildningsledare Tea Nygren. När du har tillgång till betyg och när du skickat in blanketterna enligt nedan får du svar på mail. I vissa fall krävs även ett personligt möte, då får du information om det via mail. 

Information för att snabba på och underlätta hanteringen:

  1. Om ditt betyg inte anger kurserna i ECTS (t.ex. vid studier utanför Europa) och vi inte redan vid planeringen av studierna kommit fram till vad kvoten är så ska du kunna hänvisa till webbsida eller officiellt dokument där det framgår vilket betygs- och poängsystem som gäller. Det måste t.ex. framgå hur många ”lokala Credits” som motsvarar ett års heltidsstudier.
  2. Om möjligt bör du kontrollera ditt betyg innan du lämnar universitetet. Det är ibland mycket svårt att få rättelser på distans. Det kan också ta lång tid att få betyget hemskickat.
  3. Grundregeln är att du ska kunna visa upp signerade elektroniska betyg eller originalbetyg på papper. Observera att betyg där det bara står ”Deltagit” inte godtas. Det måste framgå att man är godkänd i någon typ av examination. Betyg visas vid eventuellt möte med utbildningsledare eller hos LiTH International D-huset rum C:209 eller Täppan Plan 6 rum TP6124. Finns ingen på plats kan du lägga betygen i ett kuvert i brevlådan. Du får ett mail när de kopierats så att du kan hämta dem igen. Vill du visa upp betygen via inloggning, skicka inloggningsuppgifterna i samma mail som blanketterna.
  4. Beskriv dina kurser innehållsmässigt (ifylles på blankett i PDF, se nedan).

Notera att din redogörelse av kurserna (men med dina personuppgifter borttagna) kommer att användas för att förbättra informationen för andra studenter som planerar att resa ut.

Öppna blanketten genom att klicka på länken nedan och fyll i. Spara ned en kopia av blanketten.

För MacBook: Använd Adobe vid redigering. Preview fungerar inte.

Skicka de ifyllda blanketterna till tillgodorakning@lith.liu.se . Skriv ditt programnamn samt för och efternamn som ämne.

 


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-26