Göm menyn

Intensivvårdssjuksköterskans arbete

Tidigt i historien sorterades patienter på sjukhus efter hur sjuka de var. Redan under Krimkriget för 150 år sedan valde Florens Nightingale att vårda de svårast sjuka patienterna på en särskild avdelning för att kunna övervaka och vårda dem kontinuerligt.

Poliovirus

Senare under 1950 talet då polioepidemin bröt ut etablerades det intensivvårdsavdelningar på svenska sjukhus. I samband med detta skrevs också de första läroböckerna för sjuksköterskor som arbetade där. (På bilden syns poliovirus.) Nu har vi från Vt 2020 en pågående global pandemi som gör att arbetssituationen förändras på våra intensivvårdsavdelningar

Att vara specialistutbildad sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning innebär att ha omvårdnadsansvar för mycket svårt sjuka patienter med ett stort behov av omvårdnad och medicinska åtgärder. Intensivvårdssjuksköterskans viktigaste uppgift är att ha kunskap att se till patientens omvårdnadsbehov och egna resurser.

Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar oftast för ett fåtal patienter och utför medicinska ordinationer och medicinska åtgärder. För övervakning av patientens vitala funktioner har intensivvårdssjuksköterskan hjälp av avancerad medicinteknisk utrustning. Respirations- och cirkulationsövervakning är centralt. Intensivvårdssköterskan kan arbeta på intensivvårdsavdelningar för både vuxna patienter och barn och på avdelningar med olika inriktningar ex. thorax, neurologi och brännskador.


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-13