Göm menyn

Om programmet

Studierna bedrivs på heltid och innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen består av 2 terminer och är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen.

Studenten läser omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot intensivvård. Programmet bedrivs med PBL (Problem Baserat Lärande) som pedagogisk filosofi och metod. En studieform som förbereder studenten väl inför de situationer intensivvårdssköterskan möter i arbetslivet.

 

intensivvårdssjuksköterska
 

Cirka hälften av utbildningen, med undantag för examensarbetet, utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på Universitetssjukhuset i Linköping (US), Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) och för studiegruppen i Jönköping sker den i Jönköpings län. VFU kan även genomföras i hemregionen om en lämplig plats kan beredas där.
 

Examen
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård.
 

Karriärvägar
Utbildningen kan förutom yrkesexamen ge magisterexamen och behörighet för vidare studier till en masterexamen (ytterligare 1 år) och till doktorsexamen (forskarutbildning, ytterligare 4 år).
Magisterexamen kan vara en grund för att kunna arbeta med vårdutveckling och kvalitetssäkring på en övergripande nivå inom intensivvården.


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-13