Göm menyn

Studiegrupp på annan ort

Sökande till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Linköpings universitet kan söka till Linköping eller/och Jönköping och bli antagen till studiegrupp i antingen Linköping eller Jönköping. Valet görs genom att välja rätt anmälningskod/ort när man ansöker via https://www.antagning.se/se/start
OM du söker till flera av LiU´s olika studieorter, var noga med till vilken ort du sedan blir antagen och tacka nej till de orter som inte är aktuella. Man kan inte bli antagen på en ort och sedan välja en annan ort, då vi går strikt efter turordningsregler per studieort.

Jönköpingsgruppen har sina basgruppsträffar i Jönköping och kommer att kunna genomföra verksamhetsförlagd utbildning i Jönköpings län.

Seminarier, färdighetsträningar och examinationer kommer i stor utsträckning att kunna genomföras på studieorten. Ett fåtal föreläsningar kommer att finnas inspelade och arbete pågår för att kunna sända och följa några i realtid på studieorten. Handledare för examensarbeten kommer att rekryteras från studieorten när det är möjligt och i övrigt från Linköpings Universitet. Vissa moment kommer dock att genomföras i Linköping och då krävs närvaro på Campus US Universitetssjukhuset i Linköping. Vi beräknar att detta kommer att medföra resa till Linköping ca 16 dagar under höstterminen och lika många under vårterminen.

Under teoriperioderna möts studiegruppen 1-2 dagar i veckan på sin studieort. Under dessa dagar träffas studenter och lärare i basgrupp, seminarier och färdighetsträningar. Skriftliga examinationer sker i Jönköping. Fältstudier och VFU sker i Jönköpings län.

Konto kommer att beställas även för Hälsohögskolan Jönköpings lokaler och bibliotek. Kontot aktiveras med registreringskort som hämtas på helpdesk på plan tre i A-huset på Hälsohögskolan, ta med legitimation.


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-13