Göm menyn

Kurser 2018

Följande lista innehåller de kurser som programmet ger. För kurser som samläses med andra program, t.ex. kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap hänvisas till dess websidor.

Obligatoriska kurser
729A10 Introduktion till kognitionsvetenskap Kurshemsida Kursansvarig: Annika Silvervarg
729A23 Kognitionsvetenskaplig teori Kurshemsida Kursansvarig: Fredrik Stjernberg
729A94 Kognitionsvetenskaplig metod Kurshemsida Kursansvarig: Agneta Gulz
769A01 Kognitionsvetenskapligt projektarbete I Kurshemsida Kursansvarig: Arne Jönsson
769A02 Kognitionsvetenskapligt projektarbete II Kurshemsida Kursansvarig: Arne Jönsson
729A80 Masteruppsats Kurshemsida Kursansvarig: Arne Jönsson
Valbara kurser
729A25 Avancerade statistiska metoder Kursplan Kursansvarig: Henrik Danielssion
729A27 Natural Language Processing Kurshemsida Kursansvarig: Marco Kuhlman
729A63 Simulatorer och simulatoranvändning Kurshemsida  Kursansvarig: Peter Berggren och Björn Johansson
729A66 Medvetandefilosofi fördjupning Kurshemsida Kursansvarig: Fredrik Stjernberg
729A68 Evolutionär kognition Kurshemsida Kursansvarig: Fredrik Stjernberg
729A78 Kognitiva aspekter av lärande och design av lärteknologi Kurshemsida Kursansvarig: Agneta Gulz
729A85 Objektorienterad programering och Java Kurshemsida Kursansvarig: Jonas Kvarnström
729A88 Avancerad interaktionsdesign Kurshemsida Kursansvarig: Johan Blomqvist
729A95 Etnografisk metod Kursplan Kursansvarig: Björn Alm
729A96 Semiotik Kursplan Kursansvarig: Mathias Broth
729A98 Risk- och olycksanalys Kurshemsida Kursansvarig: Rita Kovordanyi
729A99 Användbarhetstestning Kurshemsida Kursansvarig: Eva Ragnemalm
769A03 Thinking with representations Kursplan, Kurshemsida Kursansvarig: Johan Blomqvist
769A04 Interaktionsdesign, studio Kurshemsida Kursansvarig: Mattias Arvola

769045

Tjänstedesign, studio Kurshemsida Kursansvarig: Stefan Holmlid
769A06 Design research methods Kurshemsida Kursansvarig: Jonas Löwgren
769A07 Kognition, emotion och beslutsfattande Kursplan Kursansvarig: Daniel Västfjäll
769A08 Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition Kursplan Kursansvarig: Tom Ziemke
769A09 Human Factors Kurshemsida Kursansvarig: Erik Prytz
769A12 Intelligent Virtual Agents and Social Robots Kurshemsida Kursansvarig: Annika Silvervarg

Sidansvarig: annika.silvervarg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-05