Göm menyn

Specialiseringar

Programmets specialiseringar är områden där vi har stark forskning och många studenter får arbete inom dessa områden. Störst är Beteende i komplexa system (Human factors) samt Användbarhet och interaktionsdesign. Dessa utgör programmets huvudsakliga profiler, men möjligheten finns också att utforma sin egen inriktning inom t ex språkteknologi, lärteknologi, sociala robotar, kognition och funktionshinder, teoretisk kognitionsvetenskap, mm. Programmet har ett stort utbud valbara kurser och studenter skapar själla sin individuella specialisering genom att välja kurser. Exempel på hur kurser kan kombineras till olika specialiseringar finns på sidan Kursplaner och kurshemsidor, i menyn till höger.

Beteende i komplexa system studerar samspelet människa-teknik ur ett systemperspektiv. Man betonar ett funktionellt snarare än ett strukturellt perspektiv i vilket aktiviteten hos hela det kognitiva systemet (kombinationen människa och teknik) är viktigare än interaktionen mellan delarna.

Inom användbarhet och interaktionsdesign studeras hela cykeln från förstudier via design och implementering till utvärdering av användbara system. Metodmässigt innebär området en kombination av empiriska undersökningsmetoder och gestaltningsmetoder.

Språkteknologi förenar språkvetenskaplig och datavetenskaplig teori och metod för att utveckla verktyg för språklig analys och bearbetning. Ett växande tillämpningsområde idag är intelligenta sökmotorer.

Lärteknologi inkluderar allt från design, till implementation till empiriska studier av teknikens påverkan på lärprocesser i förskola och skola. Teorier om lärprocesser och interaktion med interaktiva virtuella agenter och sociala robotar tillämpas för att utforska framtidens digitala läromedel. 

Masterprogrammet är forskningsnära och en stor del av undervisningen sker i samarbete med olika forskargrupper. Exempel på tidigare och pågående projekt:

 • Informationsstöd och kommunikation vid användning av säkerhetskritiska system
 • Automatisk extraktion av termer ur flerspråkiga dokument
 • Preferensbaserade dialogsystem för att skapa mp3-spellistor
 • Sociala reaktioner på interaktiva medier
 • Simulering av förares beteende i fyrvägskorsningar
 • Utveckling av språkteknologiska resurser som öppen källkod
 • Kommunikation och teamwork i brandbekämpning och räddningsinsatser
 • Helautomatisk FAQ
 • Utvärdering och omdesign av medicinsk e-utbildning
 • Situationsmedvetenhet i simulerade världar
 • Datorstött samarbete med hjälp av handdatorer
 • Ljuddesign för rumsmetaforbaserade talgränssnitt
 • Semantisk spegling för att synliggöra semantiska relationer i tvåspråkiga data
 • Utveckling av programmeringsverktyg för barn
 • Etnometodologiska studier av intensivvårdssimulatorer
 • Utvärdering av lärspel i hhistora för memelelanstadiebarn

Sidansvarig: annika.silvervarg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-16