Göm menyn

Studentinflytande

Som student har du stora möjligheter att påverka programmet. Framförallt vid de Tutormöten då alla studenter och programansvarig träffas. Detta sker ungefär två gånger per termin. Ungefär lika ofta sammanträder det kognitionsvetenskapliga programrådet där masterprogrammet har studentrepresentanter. Vid programrådet diskuteras huvudsakligen frågor som hur kurser går och programmets utformning och innehåll.

Vidare har studenterna flera representanter, vanligen fyra men ibland fler, representanter vid de terminsvisa masterprograminternaten.

Det går också alltid bra att kontakta programledningen eller studenter vid kogvetsektionen.


Sidansvarig: annika.silvervarg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-29