Göm menyn

Utlandsstudier

Programmet uppmuntrar till studier utomlands, företrädelsevis en termin, men längre vistelser kan också fungera. Lämpliga terminer är termin 2 eller 3, men det kan också gå att åka termin 1 eller göra sin masteruppsats utomlands.

Programmet har för närvarande programspecifika samarbeten med Hertfordshire och Indiana.

Mer information om utlandstudier finns på fakultetens informationssida.


Sidansvarig: annika.silvervarg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-29