Göm menyn

Studentsidor för Kognitionsvetenskapliga programmet

 


Denna sida vänder sig till dig som studerar på det Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet. Här finner du information om utbildningen och studieadministrativa frågor.

Personal på programmet: 

Bra-att-ha-länkar för kognitionsvetare på LiU:

KogVet har för närvarande ingen studievägledare på plats som är särskilt dedikerad för programmet. Det kan ta lite tid innan vi har en ny lösning. Den tillfälliga lösningen för hur studievägledningen fungerar är följande: 

  1. Kontakta studievagledare@iei.liu.se för studievägledningsfrågor och -samtal. Ange om du läser kandidaten eller mastern i mailet, samt vad din fråga är.

  2. Kontakta programansvariga Mattias Arvola för kandidaten och Annika Silvervarg för mastern via e-post om du vill ha information och vägledning om kursval inom programmen, om arbetsmarknaden, samt om tillgodoräknanden. Vid möte med programansvarig ska du som samtalsunderlag ta med utskrifter som kan behövas (t.ex. studieresultaten), och tänkt igenom hur du vill lägga upp studierna. Vid samtal om tillgodoräknande ska du ha med en utskrift av kursplanen från kursen du vill tillgodoräkna.

  3. Kontakta Studenthälsan med frågor och bekymmer som rör din hälsa och dina studier. Du kan komma på stödsamtal och få rådgivning som hjälper dig till en förändring för att må bättre. 

  4. Kontakta programadministratör Anna Grabska Eklund om du har rent administrativa frågor kring studieplaneringen.

Vi skickar ut ny information så snart ovanstående upplägg ändras.


Nyheter

2018-11-12. Uppdaterade listan med fadderföretag för 2019.

2018-10-31. Lade upp övergångsreglerna vid nedläggning av kurserunder Dokument och blanketter.

2018-09-10. Uppdaterade kurslistan för vt19.

2018-08-23. Lade till tre nya låtar på KogVet Soundtrack.

2018-08-23. De kurser som inte har en hemsida (huvudsakligen på IKK och IBL) ska publicera studieanvisningarna på www.liu.se/studieinfo under fliken Övriga dokument på kursens sida.

2018-08-23. Uppdaterade studieguiden under Dokument och blanketter.

2018-03-27. Litteraturlistan är borttagen från Dokument och blanketter. Du hittar istället litteraturen för alla kurser på www.liu.se/studieinfo. Där finns en litteraturlista kopplad till varhe kurs. Se till att du väljer rätt termin/version (t.ex. VT2018) i dropdownlistboxen för kursstart. 

2018-03-16. Idag skickades via mail ut vad som gäller för komplettering och omprov på de kurser som försvinner vid omstruktureringen av programmet. Kontrollera med programansvarig om du ej fått den informationen. 

2018-03-16. Uppdaterade blockschemat.

2018-03-09. Sophia Thunberg på mastern har tillsammans med Sam Thellman (doktorand i kognitionsvetenskap) och Fredrik Löfgren vunnit Delegates' Choice Student Design Competition på konferensen Human-Robot Interaction med sin älgrobot: LetterMoose – A Handwriting Tutor Robot.

 

 

UPPSATSER

Nedan kan du finna uppsatser från de kognitionsvetenskapliga utbildningsprogrammen (kandidat, magister och master). 

 

KOGVET SOUNDTRACK

Sammansatt med hjälp av Linköping University CogSci Alumni. Finns även som playlist till Spotify.Sidansvarig: mattias.arvola@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-20