Göm menyn

Allmänt om utbildningen

Start 1986

Är historiken viktig? Ja, vi anser det och har lång erfarenhet av innovativa utbildningsmoment. Det kräver stora insatser att både starta och utveckla s. k. problembaserat lärande (PBL).

En fullständig läkarutbildning i Linköping startade 1986 då Hälsouniversitetet (HU) grundades. HU var den andra läkarutbildningen i Europa som konsekvent började tillämpa problembaserat lärande. På detta och andra områden som beskrivs nedan har HU varit en föregångare för andra utbildningar i landet.

Vid Högskoleverkets utvärdering av läkarutbildningarna i Sverige 1997 intog Linköping en klar förstaplats och även i motsvarande utvärdering 2007 fick HU bäst värdering. I december 2007 fick läkarutbildningen det prestigefulla priset ”Framstående utbildningsmiljö” av Högskoleverket.

Studierna vid läkarutbildningen vid HU är krävande, men också stimulerande och personlighetsutvecklande. ”Lite tuffare – mycket roligare” sade man redan vid starten 1986. Utbildningens uppläggning är i linje med modern pedagogisk forskning och präglas av studentens ansvar för studierna. Vetenskapligt förhållningssätt, evidensbaserad medicin, professionell utveckling och folkhälsa är områden som är framträdande i HU:s utbildningsplan.

För att modernisera och anpassa utbildningen till dagens förhållanden på universitetet och i sjukvården genomfördes 2004 en revision av utbildningen. I detta arbete har alla undervisningsmoment och allt undervisningsmaterial gåtts igenom och förnyats. Ett omfattande arbete har också genomförts för att öka handledningens kvalité på de kliniska placeringarna vid sjukhus och vårdcentraler.


Sidansvarig: laila.holjervangen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-21