Göm menyn

Hur går PBL till vid läkarprogrammet?


Utbildningar som omtalas som problembaserat lärande kan ha väldigt olika upplägg. Läkarprogrammet håller sig till en modell som är vetenskapligt dokumenterad.

För att lärandet skall ske i ett meningsfullt sammanhang utgår studierna redan från termin 1 från verklighetsnära situationer/patientfall. Sju till åtta studenter bildar en s.k. basgrupp, som har en lärare som handledare och träffas två timmar två gånger per vecka. Gruppen tar gemensamt ansvar för studiernas inriktning i relation till de mål som finns för varje termin.

Studenten har ansvar för sin egen inlärning och för att bidra till att gruppens arbete fungerar. Basgruppsarbetet utvärderas kontinuerligt och studenterna tränar att ge och ta återkoppling och att själva utvärdera sina insatser.


Sidansvarig: laila.holjervangen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-24